PCL ร่วมกับตัวแทน วปอ. รุ่น 63 มอบชุดตรวจ ATK ให้วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ

Categories : Update News, PR News

Public : February 16, 2023
  นายพิสิษฐ์ วรรณวิทยาภา (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PCL ผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์โรค  พร้อมคณะผู้แทนนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)  รุ่นที่ 63  มอบชุดตรวจโควิด-19 (Antigen Test Kit)  จำนวน 5,000 ชุด ให้กับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid- 19 โดยได้รับเกียรติจากพลโท ชาติชาย ชัยเกษม ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู้รับมอบ  เมื่อเร็วๆนี้