SKR แกร่ง กำไรปี 65 ทะลุ 1,000 ล้าน ควัก 330 ล้านเคาะจ่ายปันผล 0.16 บาท พร้อมลุยเปิด 3 สถาบันการแพทย์เพิ่ม

Categories : Update News, Stock Market

Public : February 16, 2023
 

SKR โชว์ผลงานปี 65 กำไรสุทธิ 1,011.70 ล้านบาท อัตรากำไร 17.92% แม้ไร้รายได้โควิด บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผล อัตราหุ้นละ 0.16 บาท ตั้งเป้ารายได้ปี 66 โต 10% มุ่งพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์เพิ่ม 3 สถาบันใหม่ สถาบันทางเดินอาหารและตับ สถาบันโรคหัวใจ สถาบันหลอดเลือดสมองและระบบประสาท รองรับเคสผ่าตัดโรคยากที่ซับซ้อนขยายตัว พร้อมเพิ่มจำนวนผู้ประกันตนอีก 100,000 ราย ผ่าน SIKARIN Connect

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SKR เปิดเผยว่า ผลประกอบการปี 2565 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 5,711.25 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,011.70 ล้านบาท ส่วนอัตรากำไรสุทธิ ( Net Profit ) ทั้งปี 2565 อยู่ที่ 17.92% สูงกว่าช่วงก่อน Covid-19 ที่อยู่ระดับ 6-9%

โดยแม้ว่าบริษัทไม่มีรายได้จาก Covid -19 หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดลดลง รัฐบาลประกาศยกเลิกการรับรักษาคนไข้ผ่านสถานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) และกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรค Covid-19 เป็นโรคประจำถิ่น แต่เนื่องจากบริษัทประสบความสำเร็จในด้านการรักษาโรคยากที่ซับซ้อนโดยการผ่าตัด ส่งผลให้จำนวนคนไข้ผ่าตัดขยายตัวตามไปด้วย นอกจากนี้ยังมีรายได้จากบริการโรงพยาบาลเคลื่อนที่ หรือ “SIKARIN Connect” เข้ามาสนับสนุน

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 0.16 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 330 ล้านบาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เม.ย. 2566 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พ.ค. 2566

ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2566 เติบโต 10% จากปี 2565 โดยปัจจัยสนับสนุนการเติบโตมาจากขยายตัวของรายได้การรักษาทั่วไปและศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางที่ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจำนวนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น รวมถึงกลุ่มคนไข้กลับมาใช้บริการปกติและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาส 1/66

ส่วนแผนการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทเดินหน้าเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ ด้วยการเพิ่มสถาบันทางการแพทย์ใหม่ 3 สถานบัน ได้แก่ สถาบันทางเดินอาหารและตับ, สถาบันโรคหัวใจ และสถาบันหลอดเลือดสมองและระบบประสาท จากเดิมเปิดไปแล้ว 3 สถาบัน ได้แก่ สถาบันกุมารเวช, สถาบันกระดูกและข้อ, สถาบันสุขภาพเฉพาะทางสตรี รวมทั้งสิ้นเป็น 6 สถาบัน เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลของกลุ่มคนไข้รักษาโรคเฉพาะทางด้วยการผ่าตัด ผ่านการนำเสนอ “เรื่องผ่าตัดไว้ใจศิครินทร์”

นอกจากนี้ บริษัทวางแผนเพิ่มจำนวนผู้ประกันตนอีก 100,000 ราย จากเดิมจำนวนผู้ประกันตนที่เลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์รวม ณ สิ้นปี 2565 อยู่ที่ 350,000 ราย ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบันเครือโรงพยาบาลศิครินทร์ มีฐานผู้ประกันสังคมตามโควต้า อยู่ที่ 600,000 ราย

“ปีนี้ถือเป็นปีที่ท้าทายสำหรับกลุ่มศิครินทร์ ซึ่งแผนงานปี 66 เรามั่นใจว่า ศิครินทร์สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เราได้พัฒนาศักยภาพทางการแพทย์เพื่อรองรับการรักษาโรคยากที่ซับซ้อน ภายใต้แนวคิด “เรื่องผ่าตัดไว้ใจศิครินทร์” นอกจากนี้ยังมีรายได้จากบริการโรงพยาบาลเคลื่อนที่ หรือ “SIKARIN Connect” มาสนับสนุน รวมทั้งการเข้ามาของกองทุนขนาดใหญ่ภายในประเทศ ยังถือหุ้นต่อเนื่องในระยะยาว” นายสุริยันต์ กล่าว