โทล์ลเวย์รู้ทันอัคคีภัย

Categories : PR News

Public : 05/26/2023
เมื่อเร็วๆ นี้ นายณัฐรุจ โตประภัสสร(คนกลาง) รองผอ.ฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร และน.ส.จรินญา โกงเหลง (คนที่3 จากซ้าย) ผจก.ส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง พร้อมทีมปฏิบัติงานพิเศษ ได้รับเชิญให้มาเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ได้เข้าใจและพร้อมรับมือเมื่อเกิดสถานการณ์จริง ภายหลังการอบรมเสร็จสิ้นได้มอบถังดับเพลิงให้แก่ตัวแทนสถานศึกษาเพื่อเก็บไว้ใช้งานต่อไป ณ รร.เจริญวิทยศึกษา เขตดอนเมือง ซึ่งโครงการนี้ ถือเป็นกิจกรรม CSR In process ของ DMT ที่ใช้ความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการถ่ายทอดไปสู่ชุมชนและสังคมโดยรอบทางยกระดับต่อเนื่องทุกๆ ปี