บ้านปูคว้าบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2566

Categories : Update News, Stock Market

Public : 07/17/2023

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)เข้ารับมอบรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 กลุ่มทรัพยากร” จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร โดยมี ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมแสดงความยินดี

 

รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 (Best Public Companies of the Year 2023) โดยวารสารการเงินธนาคาร มีหลักเกณฑ์พิจารณารางวัลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งวัดจากปัจจัย 4 ด้าน ประกอบด้วย ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน และสภาพคล่องในการลงทุน โดยบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ผลคะแนนเป็นอันดับ 1 ทั้งในส่วนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกลุ่มทรัพยากร การได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ถือเป็นเครื่องยืนยันที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กรของบ้านปูได้เป็นอย่างดี