บลจ.เกียรตินาคินภัทร คว้า 2 รางวัล กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2566

Categories : Update News, Wealth

Public : 07/17/2023

บลจ.เกียรตินาคินภัทร คว้า 2 รางวัล กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2566  ตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้านการบริหารกองทุนตราสารทุน  จากเวที Money & Banking Awards 2023

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) สร้างผลงานการบริหารกองทุนตราสารทุนโดดเด่น คว้า 2 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 จากงาน Money & Banking Awards 2023 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร ได้แก่รางวัลกองทุนยอดเยี่ยม กลุ่มกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน (RMF Equity Fund) โดย กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KKP EQRMF)รางวัลกองทุนยอดเยี่ยม กลุ่มกองทุนยั่งยืน (ESG Fund) โดย กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG ชนิดเพื่อการออม (KKP SET50 ESG-SSF)

นายสุราช เซที ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมการลงทุนหุ้น (ขวา) และ นายอธิชัย เจษฎาถาวรวงษ์ ผู้จัดการกองทุน ทีมการลงทุนเชิงปริมาณ บลจ.เกียรตินาคินภัทร (ซ้าย) เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล จาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานในพิธี ณโรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

นายสุราช เซที ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมการลงทุนหุ้น กล่าวว่า “รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 จาก Money & Banking Awards 2023 เป็นความภาคภูมิใจและกำลังใจให้กับทีมงานที่จะมุ่งมั่นพัฒนา ความรู้ ความสามารถเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการนำเสนอการลงทุนที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยยังคงมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนให้เติบโตในระยะยาวควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงและความผันผวนในระยะสั้น เพื่อให้สมกับที่นักลงทุนให้ความไว้วางใจบลจ.เกียรตินาคินภัทรมาอย่างต่อเนื่อง”