น้ำแร่ รักษ์โลก มิเนเร่!

Categories : ESG News, PR News

Public : 07/17/2023

ครั้งแรกในตลาดน้ำดื่มไทย มิเนเร่ส่งขวดรักษ์โลกที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล (rPET) กับแคมเปญ BOTTLE MADE FROM BOTTLES ปิดวงจรขวดพลาสติกให้คืนชีวิตกลับมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้

ขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัจาก อย. ไทย และตัวเม็ดพลาสติกได้รับการรับรองจาก อย. สหรัฐฯ
เดินหน้าสู่เป้าหมายของมิเนเร่ ในการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้เป็นขวด rPET ภายในปี 2025
ลดปริมาณขยะพลาสติกในประเทศได้มากกว่า1,200 ตัน หรือเทียบเท่ากับน้ำหนักของวาฬ 7,000 ตัว
จับมือ เซเว่นฯ และ GC YOUเทิร์น ชวนรักษ์โลกให้เต็ม 10 คืนชีวิตให้ขวดพลาสติก ส่งเสริมนำขวดพลาสติก
วันนี้ น้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ โดยหน่วยธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ ประเทศไทย เปิดตัวขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET(Recycled Polyethylene Terephthalate) ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล

เป็นรายแรกของตลาดน้ำดื่มในประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และความสะอาดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทยและตัวเม็ดพลาสติกได้รับการรับรองจาก อย. สหรัฐฯ ชูแนวคิด BOTTLE MADE FROM BOTTLESคืนชีวิตให้ขวดพลาสติกกับน้ำแร่มิเนเร่ ด้วยกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกจากขวดที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นขวดบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้อีกไม่จำกัดครั้งปิดเส้นทางขยะพลาสติกสู่หลุมฝังกลบ แหล่งน้ำและท้องทะเล รวมทั้งลดการปล่อยคาร์บอน ปูทางสู่เป้าหมายของมิเนเร่ในการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้ทำจากพลาสติกรีไซเคิล rPET ครบ 100% ภายในปี ค.ศ. 2025

มิเนเร่พร้อมเดินหน้าจับมือเซเว่น อีเลฟเว่น และGC YOUเทิร์น จัดแคมเปญ BOTTLE MADE FROM BOTTLES คืนชีวิตให้ขวดพลาสติกกับน้ำแร่มิเนเร่ เชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจโลกมากทิ้งขวดพลาสติก ที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นขวดรักษ์โลกมิเนเร่ rPET ที่ปลอดภัยใสสะอาด ไร้สิ่งเจือปน สามารถนำ ขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาหย่อนถังขยะรีไซเคิลมิเนเร่ ที่เซเว่น อีเลฟเว่น 50 สาขาทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า เปิดเผยว่าเรามุ่งขับเคลื่อนกลยุทธ์ Good for You ที่สร้างสรรค์อาหารและเครื่องดื่มคุณภาพ และ Good for the Planet ที่ขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ เพื่อโลกของเรา การเปิดตัวขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเนสท์เล่ ประเทศไทย ในการออกแบบให้บรรจุภัณฑ์ของเราสามารถนำไปรีไซเคิลได้ และลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ลง 1 ใน 3 ภายในปี 2025ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเนสท์เล่ระดับโลกในการขับเคลื่อนธุรกิจร่วมกันสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า “ขยะพลาสติกเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษมีแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกและได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี 2570 ขวดพลาสติกทุกชนิด จะต้องไม่พบในสถานที่ฝังกลบขยะและถูกนำเข้าสู่ระบบรีไซเคิล 100% การเปิดตัวขวดรักษ์โลก rPET ของมิเนเร่ในวันนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมผู้ผลิตน้ำดื่ม ที่ดำเนินงานตามหลักการวงจรปิดของบรรจุภัณฑ์ หรือ closed loop อย่างแท้จริง ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทย ที่มีภาคเอกชนนำร่องการดำเนินงานในรูปแบบนี้ด้วยการดึงขวด PET กลับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้เพิ่มขึ้น”

นางสาวนาริฐา วิบูลยเสข ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัดเผยว่า มิเนเร่เป็นแบรนด์น้ำแร่ธรรมชาติมาตรฐานระดับโลก ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนครบวงจร เราจึงได้เปิดตัวน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ ในบรรจุภัณฑ์ขวดรักษ์โลก rPET ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลรายแรกในตลาดน้ำดื่มไทย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และตอบพันธกิจระดับโลกของเนสท์เล่ โดยขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET เหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ด้วยคอนเซ็ปต์ BOTTLE MADE FROM BOTTLES คืนชีวิตให้ขวดพลาสติกกับน้ำแร่มิเนเร่” ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการแยก ย่อย หลอม จนเป็นขวดรักษ์โลก rPET ที่ได้มาตรฐานเรื่องความสะอาดและปลอดภัยจาก อย. ไทย และตัวเม็ดพลาสติกได้มาตรฐานจาก อย. สหรัฐฯ ให้ผู้บริโภคชาวไทยได้รับคุณประโยชน์จากน้ำแร่ธรรมชาติเหมือนเช่นเคย ในขวดใหม่ที่สะอาดใสไร้สิ่งเจอปน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการออกแบบให้ทุกส่วนของผลิตภัณฑ์แบรนด์มิเนเร่ ทั้งขวด ฝา และฉลากสามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% แล้ว ในปีนี้ มิเนเร่ยังนำร่องใช้ขวดรักษ์โลก rPET เป็นรายแรกในตลาดน้ำดื่มไทย ซึ่งถือเป็นการต่อยอดการขับเคลื่อนด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนของมิเนเร่ โดยเมื่อเทียบกับขวดที่ผลิตจากพลาสติกผลิตใหม่ ขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET ใช้พลังงานน้อยกว่าประมาณ 80% และสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 24%ละในปี 2566 นี้ กลุ่มธุรกิจน้ำดื่ม เนสท์เล่ ประเทศไทย จะช่วยชุบชีวิตขวดพลาสติกหรือลดปริมาณขยะพลาสติกได้มากกว่า 1,200 ตัน หรือเทียบเท่ากับน้ำหนักของวาฬ 7,000 ตัว ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจน้ำดื่ม เนสท์เล่ ประเทศไทย ยังมีความมุ่งมั่นในการผลักดันเรื่องการจัดเก็บขวด PET ใช้แล้วอย่างถูกต้อง ผ่านการทำงานในฐานะสมาชิก เครือข่ายองค์กรความร่วมมือจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนหรือ “PRO-Thailand Network โดยทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ กลุ่มธุรกิจน้ำดื่ม เนสท์เล่ ประเทศไทยยังได้จับมือกับเซเว่น อีเลฟเว่น และ GC YOUเทิร์น แพลตฟอร์มบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร ดำเนินโครงการ BOTTLE MADE FROM BOTTLES คืนชีวิตให้ขวดพลาสติกกับน้ำแร่มิเนเร่ โดยตั้งถังขยะรีไซเคิลมิเนเร่เพื่อเก็บขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้วจากผู้บริโภค ส่งต่อให้กับโรงงานรีไซเคิลเพื่อนำไปทำความสะอาด ย่อย หลอม ผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และขึ้นรูปกลายเป็นขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET ที่ปลอดภัยใสสะอาด ไร้สิ่งเจือปน ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพาโลกไปต่ออย่างยั่งยืนได้ เพียงนำขวดพลาสติกใช้แล้วมาหยอดถังขยะรีไซเคิลมิเนเร่ ที่เซเว่นอีเลฟเว่น 50 สาขาในกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

นายวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCกล่าวว่า “GC มีความมุ่งมั่นในการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มาปรับใช้ มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่าน GC YOUเทิร์น แพลตฟอร์มบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง สนับสนุนการนำพลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือน ส่งกลับมาเป็นวัตถุดิบและกลับเข้าสู่วงจรการผลิตอีกครั้ง ซึ่งในโครงการนี้จะนำขวดพลาสติกใช้แล้วที่เก็บได้ทั้งหมด มาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลโดยโรงงาน ENVICCO พร้อม “คืนชีวิตให้ขวดพลาสติก” โดยวัตถุดิบทั้งหมดเป็นพลาสติกใช้แล้วในประเทศไทย 100% ผ่านกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีการรีไซเคิลที่ทันสมัยตามมาตรฐานยุโรป และผ่านมาตรฐานความปลอดภัยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย มาผลิตเป็นขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET ผู้บริโภคไทยจึงสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของขวดรักษ์โลกจากมิเนเร่

นางสาวนริศรา บำรุงศิริ รองผู้จัดการทั่วไปส่วนงานบริหารผลิตภัณฑ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่า “ซีพี ออลล์ มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ และ GC YOUเทิร์น ในการแก้ไขจัดการขยะขวดพลาสติกอย่างเป็นระบบ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้การสนับสนุนในการให้จุดตั้งถังขยะรีไซเคิลมิเนเร่ และเก็บขวดพลาสติกที่ใช้แล้วจากผู้บริโภคที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นนำร่อง 50 สาขาทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา โดยหวังว่าโครงการนี้จะส่งเสริมให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการแยกทิ้งขวด PET อย่างถูกต้องเพื่อชุบชีวิตให้ขวดสามารถเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนำกลับมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้อีก เพื่อโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น เป็นไปได้ตามปณิธานองค์กร  ‘Giving and Sharing’ ของซีพี ออลล์”

ในโอกาสพิเศษนี้ มิเนเร่ยังได้จัดงานเปิดตัว “ขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPETอย่างยิ่งใหญ่ ในช่วงเย็นวันนี้ (14 ก.ค.) โดยมีคุณญาญ่า อุรัสยา พรีเซนเตอร์ของน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ เชิญชวนให้คนรุ่นใหม่หันมารักษ์โลกให้เต็ม 10 ผ่านงาน BOTTLE MADE FROM BOTTLES คืนชีวิตให้ขวดพลาสติกกับน้ำแร่มิเนเร่” ซึ่งจะช่วยสร้างจิตสำนึกในการดูแลโลกใบนี้ให้สวยงามกับผู้บริโภค และให้ความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการคืนชีวิตให้ขวดพลาสติกของมิเนเร่ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ผ่านกิจกรรมRecycle stamp ตามจุดต่าง ภายในงาน โดยจะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2566  

การเปิดตัวขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET ใหม่ จะช่วยลดขยะบรรจุภัณฑ์ เป็นการปิดวงจรขวดพลาสติกให้สามารถรีไซเคิลนำพลาสติกกลับมาผลิตเป็นขวดบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ ซึ่งจะสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับโลกของเรา เพราะจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอน ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร และยังเป็นการลดขยะพลาสติกอีกด้วย ตอกย้ำเป้าหมายของเนสท์เล่ ในการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของมิเนเร่ให้เป็น rPET 100% ภายในปี 2025 ผู้บริโภคทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการดูแลโลกให้ไปต่ออย่างยั่งยืนได้เพียงดื่มน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ในขวดรักษ์โลก rPET แล้วทิ้งอย่างถูกต้อง เพื่อให้นำไปรีไซเคิลต่อได้นางสาวนาริฐากล่าวทิ้งท้าย

#มิเนเร่ขวดรักษ์โลก #คืนชีวิตให้ขวดพลาสติกกับมิเนเร่ #MinereBottleMadeFromBottles