ดับบลิวเอชเอ คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ Chief Innovation Officer

Categories : Update News, PR News

Public : 07/17/2023
 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป และบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ Chief Innovation Officer ในฐานะผู้บริหารขององค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศไทย และสนับสนุนนวัตกรรมของประเทศไทยไปสู่การเป็น “ชาติแห่งนวัตกรรม” โดยคุณนันท์ศิลป์ เจนวารินทร์ (ซ้าย) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ดิจิทัล จำกัด และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบเข็มที่ระลึก และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จากดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (ขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ

 

ทั้งนี้ในฐานะผู้สนับสนุนรายสำคัญของนโยบายประเทศไทยด้านการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนระบบนิเวศวิสาหกิจและระบบนวัตกรรมของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังเดินหน้านำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ ภายใต้ภารกิจ “Mission To The Sun” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของบริษัทฯ ได้แก่ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนสังคมไทย โดยโครงการที่สำคัญ ได้แก่ Green Logistics, Digital Twin, Digital Healthcare, Circular และด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็น Technology Company ภายในปี 2567 อีกทั้งบริษัทฯ ยังมุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจของประเทศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตอกย้ำความตั้งใจในการเป็น The Ultimate Solution for Sustainable Growth