ธอส. รับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2023 หมวด Home Loans

Categories : Update News, PR News

Public : 07/19/2023
นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2023 หมวด Home Loans สินเชื่อที่อยู่อาศัย จากนิตยสาร Marketeer โดยรางวัลดังกล่าว นิตยสาร Marketeer ได้ร่วมกับบริษัท มาร์เก็ตติ้งมูฟ จำกัด จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริโภคทั่วประเทศจำนวน 5,500 ตัวอย่าง พบว่า ธอส. เป็นหน่วยงานที่ผู้บริโภคโหวตให้เป็นอันดับ 1 ในด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ได้ทำให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 4 ล้านครอบครัว และครองส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 1 ใน 3 ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยในประเทศ ซึ่งในปี 2565 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ที่ 286,888 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 60,465 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่า ธอส. เป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านของคนไทย