ออมสิน ชวนออมผ่านสลากดิจิทัล 1 ปี ผ่าน MyMo ลุ้นรางวัลใหญ่ 3 ล้านบาท

Categories : Update News, Finance

Public : 07/24/2023
ธนาคารออมสิน ออกสลากดิจิทัล 1 ปี งวดที่ 18 หน่วยละ 20 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลา 12 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่า 3 ล้านบาท พร้อมออกรางวัลพิเศษ 1 แสนบาท ทุก 3 เดือน จำนวน 4 ครั้ง เงินรางวัลไม่เสียภาษี   ฝากครบ 1 ปี ได้รับดอกเบี้ย 0.05 บาทต่อหน่วย ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 0.50 บาทต่อหน่วย ฝากได้ตั้งแต่ 200 บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ฝากเลยที่ MyMo ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 66 เป็นต้นไป หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลัง       อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม > https://bit.ly/3OjzAbY 🔺 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 🔺   #ออมเงินกับออมสิน #สลากออมสินดิจิทัล1ปี #GSBsocialbank #GSBsociety "