PPPGC มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่  

Categories : Update News, Stock Market

Public : 07/24/2023

  

นายวิศรุธ เพ็งสุวรรณ์ (คนขวาสุด) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PPPGC เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบน้ำดื่ม “มีสุข” ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างแรก เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รองรับการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ณ ศาลาประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างแรกอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อเร็ว ๆ นี้