เตือน! อย่าเชื่อ แอบอ้างตราสัญลักษณ์ “กรมบังคับคดี “แจ้งผิดสัญญาไม่ชำระหนี้และมีโทษ

Categories : Update News, Finance

Public : 07/26/2023

นางเพ็ญรวี มาแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี โฆษกกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า จากกรณีมีประชาชนได้รับเอกสารเตือนผลเสียกรณีผิดสัญญาว่าด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการแอบอ้างปลอมแปลงลายมือชื่อผู้บริหารกรมบังคับคดี โดยมุ่งให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด ตกเป็นเหยื่อและสร้างความเสียหายแก่ประชาชนที่หลงเชื่อ

โฆษกกรมบังคับคดี ขอแจ้งเตือนว่า กรมบังคับคดีไม่มีการจัดทำเอกสารเตือนผลเสียกรณีผิดสัญญาว่าด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด โปรดอย่าหลงเชื่อ และอย่ากระทำการใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะอาจตกเป็นเหยื่อในการหลอกลวงให้ดำเนินการบางอย่างตามที่ได้รับแจ้ง อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สิน รวมถึงอาจเป็นการหลอกลวงเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปก่อความเสียหายเพิ่มเติมอีก

 

ดังนั้น หากท่านได้รับเอกสารหรือการแจ้งข้อมูลใด ๆ จากบุคคลใด หรือจากสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมบังคับคดี ขอให้ท่านได้โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพราะมีความเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะถูกหลอกลวง ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมบังคับคดี โทร. 0 2881 4999 หรือสายด่วน กรมบังคับคดี 1111 กด 79 เว็บไซต์ www.led.go.th