บล.เกียรตินาคินภัทร คว้ารางวัล Best Investment Bank in Thailand จาก Euromoney

Categories : Update News, Finance

Public : 08/04/2023

บล.เกียรตินาคินภัทร คว้ารางวัล Best Investment Bank in Thailand จาก Euromoney การันตีความเป็นผู้นำด้านวานิชธนกิจของไทย

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลวานิชธนกิจยอดเยี่ยมของประเทศไทย (Best Investment Bank in Thailand) จากงาน Euromoney Awards for Excellence 2023 จัดโดย Euromoney นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งยุโรป หลังจากก่อนหน้านี้ได้รับรางวัลเดียวกันจากนิตยสาร FinanceAsia เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา การันตีความเป็นผู้นำด้านวานิชธนกิจของไทยซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล ในการนี้ นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายวานิชธนกิจและตลาดทุน นำทีมเข้ารับรางวัล ณ โรงแรมคอนราด ฮ่องกง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายวานิชธนกิจและตลาดทุน กล่าวว่า “เป้าหมายของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร คือการให้บริการที่ดีที่สุด และเป็นพันธมิตรที่ช่วยแก้ไขปัญหาด้วยความยืดหยุ่น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้สูงสุดในทุกมิติ รางวัลทางด้านวานิชธนกิจทั้งสองรางวัลที่ได้มาถือเป็นความภูมิใจ และเป็นกำลังใจอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่เกียรตินาคินภัทร ในการเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป ผมขอเป็นตัวแทนของพนักงานทุกคน ขอบพระคุณสำหรับทุกการสนับสนุนและความไว้วางใจที่มีให้กับเกียรตินาคินภัทรเสมอมา”