ทีทีบี จับมือ 13 ภาคีสมุทรปราการ ส่งเสริมทักษะและคุณธรรมเยาวชน

Categories : Update News, PR News

Public : 08/04/2023

ทีทีบี จับมือ 13 ภาคีสมุทรปราการ ส่งเสริมทักษะและคุณธรรมเยาวชน ผ่าน “พิพิธภัณฑ์ครุฑ และศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ”

 

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ผนึกกำลังมูลนิธิทีทีบี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนปฏิบัติการ ด้านการส่งเสริมทักษะ และคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ครุฑ และศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ โดยนางสาวมาริสา จงคงคาวุฒิ (ที่ 8 จากซ้าย) หัวหน้ากิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ทีเอ็มบีธนชาต เป็นผู้แทนลงนาม ร่วมกับ 13 ภาคีความร่วมมือในจังหวัดสมุทรปราการเพื่อส่งเสริมเยาวชนให้รู้จักคุณค่าของวัฒนธรรม และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เห็นคุณค่าของตนเอง เป็นต้นแบบของความกตัญญู ความซื่อสัตย์ และความดีงาม ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตนโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้ตนเอง ผู้คนรอบข้างและสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคต ณ พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดยทีเอ็มบีธนชาต จ.สมุทรปราการ