ธนชาตประกันภัย และ ทีทีบี ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี พร้อมแสดงความยินดีกับ วัดศรีประดู่ที่ได้รับรางวัล

Categories : Update News, PR News

Public : 08/05/2023

คณะผู้บริหารและพนักงาน บมจ. ธนชาตประกันภัย และทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ร่วมพิธีแห่ต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2566 กับวัดศรีประดู่ ซึ่งเป็นวัดและชุมชนที่ธนชาตประกันภัยให้การสนับสนุน พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับทีมงานผู้รังสรรค์ "มหาพญาเทียน วัดศรีประดู่" ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ประจำปี 2566 โดยต้นเทียนมีขนาดความยาว 18.50 เมตร กว้าง 1.20 เมตร และสูง 3.70 เมตร ซึ่งเป็นศูนย์รวมแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ที่ร่วมถวายพุทธบูชาผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยถ่ายทอดเรื่องราวสุวรรณสามชาดกและพุทธประวัติ ตอนพระบรมศาสดาทรงเปิดโลก ได้อย่างวิจิตรและยิ่งใหญ่ สมกับงานประเพณีไทยที่โด่งดังในระดับโลก