AIA เปิดตัวแผนประกันกลุ่มแบบสำเร็จรูป “เฟล็กซ์ซี่ แพ็ค (Flexi Pack)” ตอบโจทย์ทุกความต้องการ กับสวัสดิการที่เลือกได้ สำหรับลูกค้าองค์กร

Categories : Update News, Insurance

Public : 08/08/2023

เอไอเอ ประเทศไทย ผู้นำธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพอันดับ 1 ของไทย* เปิดตัวแผนประกันกลุ่มแบบสำเร็จรูปใหม่ล่าสุด “เฟล็กซ์ซี่ แพ็ค  (Flexi Pack)” ที่มาพร้อมความยืดหยุ่นให้ลูกค้าองค์กรทั่วประเทศมีอิสระในการกำหนดความคุ้มครอง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือกหลากหลายได้มากถึง 15 ผลิตภัณฑ์ พร้อมความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม อาทิ การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า ซึ่งถูกออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับแต่ละองค์กร เพื่อตอบโจทย์องค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เพิ่มความอุ่นใจให้ผู้ประกอบการได้เดินหน้าองค์กรอย่างมั่นใจและหมดห่วงเรื่องสวัสดิการและสุขภาพของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเอไอเอ ในการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’

นางสาวจิราภรณ์ กนิษฐรัต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันธุรกิจองค์กร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันเอไอเอ ดูแลลูกค้าองค์กรจำนวนมากถึง 11,000 องค์กรทั่วประเทศ เราได้ศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราสามารถนำความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าองค์กรมาพัฒนาเป็นแผนประกันกลุ่มแบบสำเร็จรูป สำหรับลูกค้าองค์กรที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 149 คน หรือไม่เกิน 49 คน กรณีมีประกันสุขภาพ ในชื่อ “เฟล็กซ์ซี่ แพ็ค ซึ่งมีความยืดหยุ่นสมชื่อ โดยลูกค้าองค์กรสามารถเลือกซื้อแผนประกันและออกแบบความคุ้มครองได้ตามความต้องการภายใต้งบประมาณเบี้ยประกันภัยของแต่ละองค์กร ซึ่งแตกต่างจากแพ็กเกจสวัสดิการพนักงานทั่วไปอย่างสิ้นเชิง โดยมีจุดเด่น ได้แก่

    • อิสระ ในการกำหนดความคุ้มครอง ปรับเปลี่ยนและเพิ่มผลประโยชน์ได้ตามความต้องการของลูกค้าองค์กร
    • หลากหลาย ด้วยความคุ้มครองที่มีให้เลือกมากถึง 15 ผลิตภัณฑ์ พร้อมขยายความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม เช่น การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น
    • คุ้มค่า กับเบี้ยประกันภัยที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร เพื่อช่วยให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างลงตัว

“ทั้งนี้ เอไอเอ มั่นใจว่า เฟล็กซ์ซี่ แพ็ค จะช่วยตอบโจทย์ให้แต่ละองค์กร สามารถบริหารจัดการสวัสดิการของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อที่ทุกองค์กรจะสามารถดำเนินธุรกิจและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้องค์กรได้เดินหน้าอย่างมั่นคง พร้อมมีส่วนผลักดันให้เศรษฐกิจไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง” นางสาวจิราภรณ์ กล่าว