BEM มอบทุนการศึกษา

Categories : PR News

Public : 08/08/2023
 

นายดำเกิง ปานขำ นายกสมาคมสโมสรพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ นางวัฒนา สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาเชิงพาณิชย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกันมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก สมาคมสโมสรพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 จำนวน 192 ทุน รวมทั้งสิ้น 630,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษา และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตรสมาชิก โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย อาทิ นายจิระสักดิ์ เปมะศิริ อุปนายกคนที่ 1 นายชัย แก้วเพ็ง อุปนายกคนที่ 2 นายอุดม ขำเจริญ ที่ปรึกษา และ นายสิทธิ์เทพ ภู่เจริญยศ ประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษา เมื่อเร็วๆนี้ ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย