ธอส. เผยผลประมูลบ้านมือสองออนไลน์  จำหน่ายได้ถึง 115 ล้านบาท!!

Categories : Update News, Finance

Public : 08/09/2023
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รายงานผลการประมูลบ้านมือสอง ธอส. ออนไลน์ 8.8 GHB’s NPA  Online Auction ผ่าน Application : GHB ALL HOME จัดขึ้นวานนี้ (8 สิงหาคม 2566) พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 น. โดยภายในระยะเวลาประมูลเพียง 1 ชั่วโมง สามารถจำหน่ายทรัพย์ NPA ได้จำนวนทั้งสิ้น 97 รายการ คิดเป็นมูลค่าที่จำหน่ายได้รวม 115 ล้านบาท แบ่งเป็นทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 33 รายการ คิดเป็นมูลค่า 39 ล้านบาท และทรัพย์ในส่วนภูมิภาค จำนวน 64 รายการ คิดเป็นมูลค่า 76 ล้านบาท โดยทรัพย์ที่ประมูลขายได้ในราคาสูงสุด ได้แก่ ทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 130.1 ตารางวา ใน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี สามารถจำหน่ายได้ในราคา 2.9 ล้านบาท เนื่องจากเป็นทรัพย์ที่มีพื้นที่ใช้สอยจำนวนมาก เหมาะแก่การอยู่อาศัยเป็นอย่างมาก ส่วนทรัพย์ที่ประมูลขายได้ในราคาต่ำสุด ได้แก่ ทรัพย์ประเภทห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ขนาดเนื้อที่ 25.84 ตารางเมตร ในเขตบางเขนกรุงเทพฯ จำหน่ายได้ในราคา 1.7 แสนบาท เท่านั้น             ทั้งนี้ ลูกค้าที่ชนะการประมูลต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 และหากทำนิติกรรมและโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 จะได้รับส่วนลด On Top เพิ่มอีก 10% จากราคาที่ปิดประมูล ธนาคารยังมี “ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA พร้อมขายของธนาคาร” (เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ธนาคารกำหนด)