GC ส่งมอบพื้นยางและเฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิล สนามกีฬาลานสเก็ตน้ำแข็งให้สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย

Categories : Update News, Stock Market

Public : 08/15/2023

GC ส่งมอบพื้นยางและเฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิล สนามกีฬาลานสเก็ตน้ำแข็งให้สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ร่วมกันเดินหน้าส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC พัฒนาและส่งมอบพื้นยางและเฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิลให้สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ใน“พิธีส่งมอบโครงการพัฒนาพื้นยางและเฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิล สนามกีฬาลานสเก็ตน้ำแข็ง ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากท่าน พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GC ดร. สีหศักดิ์ อารีราชการันย์ นายกสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย และ ดร. สุวรรณา ศิลปอาชา กรรมาธิการสหพันธ์สเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง ไอวิสอินเตอร์เนชั่นแนล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

ดร. สีหศักดิ์ อารีราชการันย์ นายกสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทยได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักในการพัฒนาพื้นยาง และเฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิลจากนวัตกรรมซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดร. สุวรรณา ศิลปอาชา กรรมาธิการสหพันธ์สเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ ผู้เป็นแรงผลักดันหลักในการริเริ่มให้ลานสเก็ตน้ำแข็ง ไอวิสอินเตอร์เนชั่นแนล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้และบริหารจัดการภายใน พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการอัพไซเคิล มาสร้างประโยชน์และพัฒนาลานสเก็ตน้ำแข็งเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ลานอื่น ๆ ทั่วโลก โดย ดร. สุวรรณา ศิลปอาชา ยังได้กล่าวอีกว่า โครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากสหพันธ์สเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ และลานสเก็ตน้ำแข็งทั่วโลก

ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที    โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCกล่าวว่า GC ร่วมกับสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้ง    แห่งประเทศไทยที่มีแนวคิดเดียวกันในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมจึงได้ร่วมกันทำโครงการพัฒนาพื้นยางและเฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิล สนามกีฬาลานสเก็ตน้ำแข็ง โดย GC ได้นำเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงความเชี่ยวชาญในการนำวัสดุใช้แล้วกลับมาสร้างประโยชน์ โดยพัฒนาและสนับสนุน พื้นยางอัพไซเคิล ณ ลาน สเก็ตน้ำแข็งไอวิสอินเตอร์เนชั่นแนล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ถือเป็นพื้นยางแห่งแรกในประเทศไทยที่นำฉนวนสายไฟใช้แล้วประเภท Crossed link PE มาเป็นวัสดุผสมกับเศษยางและกาวโพลียูรีเทน จากนั้นนำมาขึ้นรูปด้วยวิธีพิเศษ ทำให้เกิดความคงทน ไร้รอยต่อจึงมีความปลอดภัยสูงสำหรับนักกีฬา อีกทั้งยังผ่านการทดสอบการรับแรงกระแทกได้ดี และทนอุณหภูมิติดลบ นอกจากนี้ GC ยังได้ส่งมอบ เฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิลที่ผลิตจากวัสดุใช้แล้ว เช่น เศษไม้ และพลาสติกใช้แล้วประเภท LLDPE ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้นอกจากนี้สมาคมฯ ยังได้เป็นพันธมิตรร่วมกับ GC ในส่วนของGC YOUเทิร์น” หรือแพลตฟอร์มการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร ตั้งแต่การคัดแยกพลาสติกใช้แล้ว การจัดเก็บ การขนส่ง ไปจนถึงการนำพลาสติกใช้แล้วไปรีไซเคิล และอัพไซเคิลสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งทั้งสององค์กรมีแผนที่จะต่อยอดความร่วมมือด้านการอัพไซเคิลต่อไปในอนาคต

โครงการพัฒนาพื้นยางและเฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิล สนามกีฬาลานสเก็ตน้ำแข็แห่งนี้ ถือเป็นการจุดประกายให้สังคมเห็นคุณค่าของการคัดแยก และนำพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถลดปริมาณขยะไปสู่หลุมฝังกลบมากกว่า 9,600 กิโลกรัม พร้อมช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 514 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเท่ากับการปลูกต้นไม้ได้มากกว่า 54 ต้น โดยนวัตกรรมนี้ช่วยยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้กับลานสเก็ตน้ำแข็งไอวิส อินเตอร์เนชั่นแนล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นสนามกีฬาในประเทศไทยที่เป็นศูนย์ฝึกซ้อมสเก็ตน้ำแข็งที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์สเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ (International Skating Union) ให้เป็นศูนย์ฝึกซ้อมแห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) 1 ใน 6 แห่งของโลก เป็นลานสเก็ตน้ำแข็งที่มีความพร้อมต่อการฝึกซ้อมของนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตและนักกีฬาสปีดสเก็ตของสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย สนับสนุนการสร้างเยาวชน นักกีฬาไทยให้เติบโต เป็นนักกีฬาทีมชาติ และนักกีฬาระดับโลกต่อไปในอนาคต