กระแสลงทุน “ตราสารหนี้” มาแรง ! บลจ.ทิสโก้ ประกาศเพิ่มทุน TUSBOND พร้อมออก TUSBOND-SSF

Categories : Update News, Wealth

Public : 08/15/2023

บลจ.ทิสโก้ประกาศเพิ่มทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ (TUSBOND) เป็น 2,000 ล้านบาท พร้อมเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน เพื่อการออม (TUSBOND-SSF) เอาใจคนชอบลงทุนระยะยาว รับกระแสความต้องการลงทุนตราสารหนี้คุณภาพดี เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน ลุ้นกำไรต่อที่สองจากราคาหน้าตั๋วที่อาจปรับเพิ่มขึ้นหากธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศลดดอกเบี้ยในปีหน้า

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan Deputy Managing Director of TISCOASSET) เปิดเผยว่า ดอกเบี้ยทั่วโลกปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบทศวรรษ ทำให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้โดยเฉพาะประเทศสหรัฐฯ ที่เคยขึ้นดอกเบี้ยรวดเร็วเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ กลายเป็นสินทรัพย์มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี ปัจจุบันอยู่ที่ระดับประมาณ 4% ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

อีกทั้ง ในอนาคตนักวิเคราะห์ต่างคาดการณ์ว่าหลังจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คงอัตราดอกเบี้ย และมีโอกาสจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปี 2567 หลังแรงกดดันเรื่องเงินเฟ้อที่บรรเทาลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้นักลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนต่อที่สองจากราคาตราสารหนี้ที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งล่าสุดสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่เริ่มแสดงความสนใจเข้าซื้อตราสารหนี้สหรัฐฯ แล้ว

ดังนั้น เพื่อเพิ่มทางเลือกลงทุนในตราสารหนี้สหรัฐฯ ที่มีความมั่นคง และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากตราสารหนี้เอกชนคุณภาพดี บลจ.ทิสโก้จึงประกาศเพิ่มจำนวนเงินทุนโครงการของกองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ (TUSBOND) ความเสี่ยงระดับ 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) อีกจำนวน 1,000 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงินทุนโครงการทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท พร้อมเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TUSBOND-SSF) เพื่อรับความต้องการนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวและบริหารจัดการภาษีในช่วงปลายปี

สำหรับกองทุน TUSBOND เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – US Aggregate Bond ชนิดหน่วยลงทุน C (acc) – USD ซึ่งมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 67% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลักในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐประเทศสหรัฐอเมริกา หรือหน่วยงานหรือบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจหลักในประเทศสหรัฐอเมริกา