SVR ผนึก กลุ่มพุทธพรมงคล ตั้งบริษัทร่วมทุน รุก 60:40% ใช้ที่ดินกลุ่มพุทธพรมงคลพัฒนาโครงกาน

Categories : Update News, Stock Market

Public : 08/24/2023

SVRผนึก กลุ่มพุทธพรมงคล ตั้งบริษัทร่วมทุน รุก 60:40% ใช้ที่ดินกลุ่มพุทธพรมงคล ร่วมหุ้น ลุยพัฒนาโครงการธุรกิจอสังหาฯเพิ่ม ตอกย้ำความเป็น HIGH GROWTH

“SVR” ผนึกกลุ่มพุทธพรมงคล ตั้งบริษัทร่วมทุน ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เล็งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อยอดธุรกิจ เติบโต แบบ High Growth เต็มรูปแบบ

นายรณฤทธิ์ ฐิติสุริยารักษ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินอาวุโส บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ “SVR” เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติอนุมัติให้บริษัทร่วมทุนกับ กลุ่มพุทธพรมงคล โดยบริษัทร่วมทุนดังกล่าวอยู่ระหว่างพิจารณาชื่อบริษัทใหม่ ด้วยทุนจดทะเบียนและหุ้น 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคาดว่าจะจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2566นี้ เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สู่การต่อยอดโครงการใหม่ของSVR ในอนาคต

สำหรับโครงสร้างการถือหุ้น ภายใต้บริษัทร่วมทุนดังกล่าว บมจ.สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จะเข้าถือหุ้น ในสัดส่วน 600,000 หุ้น คิดเป็น 60% คิดเป็นมูลค่า 60,000,000 บาท, นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ถือหุ้น 300,000 หุ้น คิดเป็น 30% คิดเป็นมูลค่า 30,000,000 บาท และ นายกิตติพงศ์ พุทธพรมงคล ถือหุ้น 100,000 หุ้น คิดเป็น 10% คิดเป็นมูลค่า 10,000,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในครั้งนี้ ทาง SVR จะเข้าดำเนินการพัฒนาที่ดินบางส่วนของแปลงใหญ่ ของกลุ่มพุทธพรมงคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยระยะแรกจะชำระค่าที่ดินประมาณ 50% ในวันที่โอนกรรมสิทธิ์ เป็นเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และที่เหลือบริษัทร่วมทุนจะชำระจากผลการดำเนินงาน ในภายหลัง หรือซื้อที่ดิน ที่ผู้ร่วมทุนทั้งสองฝ่ายเห็นว่าเหมาะสมมาพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย

โดย SVR เป็นผู้ดำเนินงานทั้งหมด เช่น การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ การบริหารงานก่อสร้าง การบริหารการบริหารการขาย และการตลาด การบริหารการเงินและจัดทำบัญชี ซึ่งการผนึกกำลังนี้นอกจากจะเป็นการสร้างโอกาสการเติบโตด้านผลการดำเนินงานสู่ระดับ High Growth ของ SVR แล้ว ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่งในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การแข่งขันในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ได้เป็นอย่างดี