ไอแบงก์ จับมือ วิริยะประกันภัย เพิ่มทางเลือกประกันวินาศภัยให้ลูกค้ามุสลิม

Categories : Update News, Insurance

Public : 08/25/2023

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) และนายอมร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประกันภัยตามหลักอิสลาม (ตะกาฟุล) เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้ามุสลิมที่กำลังมองหาประกันวินาศภัยที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมหลายด้าน ไมว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ (Motor) และประกันภัยที่ไม่ใช่ประกันภัยรถยนต์ (Non-Motor) ณ ห้อง Le Lotus 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566