สสว. เปิดตัว SME Privilege Club  มอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย

Categories : Update News, PR News

Public : 08/30/2023
 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดตัว “โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐเพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME” ภายใต้แนวคิด SME Privilege Club ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ  ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันอนุญาโตตุลาการ  (THAC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายย่อย ให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเบื้องต้นที่เหมาะสมกับธุรกิจ ในรูปแบบที่หลากหลายทั้ง การมอบส่วนลด การอบรมและพัฒนา การวิเคราะห์ประเมินในห้องวิจัย (lab) บริการด้านต่างๆ ของหน่วยงานเพิ่มเติม เป็นต้น

   

ทั้งนี้ พิธีเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุนทรี เจตนานุเคราะห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องลาเวนเดอร์ โรงแรมที เค ที พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการเข้าร่วมงานคับคั่ง ภายในงาน ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจะได้รับคำแนะนำสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ และข่องทางการใช้สิทธิประโยชน์  รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมแนะนำการสร้างช่องทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการ

 

โครงการดังกล่าว เกิดจากการแสวงหาความร่วมมือระหว่างสสว. และหน่วยงานภาครัฐ มุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินงาน หารือ และประสานความร่วมมือจนเกิดเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแต้มต่อพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ สสว. ยังมีแผนขยายความร่วมมือไปสู่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ต่อไป

 

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครเข้าร่วมพร้อมใช้สิทธิประโยชน์ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป เพียงลงทะเบียนสมัคร SME One ID : หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ ที่ https://bizportal.go.th ก็สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ ในการเชื่อมทุกโอกาสและเติบโต