บ้านปู เฟ้นหา 50 เยาวชน ปฏิบัติภารกิจพิทักษ์โลก กับ Power Green Campครั้งที่ 18

Categories : Update News, PR News

Public : 08/31/2023
 

บ้านปู ร่วมกับมหิดล เชิญชวนน้อง ๆ ระดับมัธยมปลายและปวช.ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด “Waste Warriors ภารกิจพิทักษ์โลก: Green Cloud – Green Tech – Green Influencer” มาร่วมผสานพลังกับ 3 เซเลบ “เน๋ง-ศรัณย์ นราประเสริฐกุล” “แอนนา เสืองามเอี่ยม” และ “เอิ๊ต-ภัทรวี ศรีสันติสุข” ในภารกิจพิทักษ์โลก ออกสำรวจปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางร่วมเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Green Cloud Computing) และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Green Technology) เข้ามาช่วยจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน

ตลอดจนปลูกฝังให้เยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออก ร่วมเป็น Green Influencer กระบอกเสียงเล็กๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ งานนี้น้องคนไหนอยากร่วมเรียนรู้ และเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจพิทักษ์โลกไปกับพี่เน๋ง พี่แอนนา และพี่เอิ๊ต รีบสมัครให้ไว ผ่านทางเว็บไซต์ www.powergreencamp.com เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 กันยายนนี้เท่านั้น