TTB จ่อออกหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอิงดัชนีหุ้นจีน Rating AA+ สร้างผลตอบแทนพร้อมคุ้มครองเงินต้น 100%

Categories : Update News, Stock Market

Public : 09/05/2023

นางสาวบุษรัตน์ เบญจรงคกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ TTB กล่าวว่า จากความน่าสนใจของตลาดประเทศจีน ธนาคารเตรียมเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิงดัชนีที่มีการคุ้มครองเงินต้น 100% โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ประเภทนี้ที่ระดับ Rating AA+ จาก TRIS Rating

 

ทั้งนี้ หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงดังกล่าวเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในทิศทางเดียวกับ MCSI China A Economy Transformation Select 5% Risk Control Index เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากทั่วไป เป็นทางเลือกในการกระจายความเสี่ยง รับความผันผวนได้ต่ำ พร้อมทั้งต้องการความคุ้มครองเงินโดยมีการกระจายการลงทุนในกลุ่มที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต อาทิ ธุรกิจการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) ธุรกิจสุขภาพ (Healthcare) หุ่นยนต์ทางการแพทย์ (Medical Robotics) และการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน (Efficient Energy) เป็นต้น

   

หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิงดัชนี “ttb MCSI China A Economy Transformation Select 5% Risk Control Index” เป็นอีกทางเลือกของการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่ต้องการ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับคุ้มครองเงินต้นในเวลาเดียวกัน โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะมีการเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) ลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท เปิดจองซื้อผ่านสาขาของทีเอ็มบีธนชาต และ ที่ปรึกษาลูกค้าธนบดี ระหว่างวันที่ 7-13 ก.ย. 66

 

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารการลงทุน TTB กล่าวว่า ตลาดหุ้นจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 66 ยังคงเคลื่อนไหวทรงตัว แต่หลังจากนี้คาดการณ์ว่าตลาดหุ้นจีนโดยเฉพาะ China A-Shares นั้น มีความน่าสนใจลงทุนจากปัจจัยเศรษฐกิจจีนที่ยังมีการฟื้นตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยในครึ่งแรกของปีนี้เศรษฐกิจจีนขยายตัวอยู่ที่ประมาณ 5.5% และยังมีศักยภาพในการเติบโตได้ต่อไป แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจีนในระยะหลังจะเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลงบ้าง แต่อาจตามมาด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางการจีน ทั้งการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมและมาตรการช่วยเหลือในภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีน A-Share มีโอกาสปรับตัวดีขึ้นในช่วง 1 ถึง 2 ปี ข้างหน้า นอกจากนี้ ตลาดหุ้นจีน A-Shares ยังมี Valuation ที่น่าสนใจ โดยปัจจุบันมีค่า P/E Ratio ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาอีกด้วย จึงเป็นจังหวะที่ดีและน่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่จะร่วมเติบโตไปกับตลาดหุ้นจีนอีกครั้ง