สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมยินดีบริษัทประกันภัยที่ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2566

Categories : Update News, Insurance

Public : 09/11/2023

ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทประกันภัย ที่ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2566 (Prime Minister's Insurance Awards 2023) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัล ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งมีรายชื่อบริษัทประกันภัยที่ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2565 อันดับ 1

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2565 อันดับ 2

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2565 อันดับ 3

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2565

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2565

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืน ประจำปี 2565

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รางวัลบริษัทประกันภัยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2565

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจประกันภัย ประจำปี 2565

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รางวัลบริษัทประกันภัยที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย ประจำปี 2565

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมการประกันภัยรถภาคบังคับอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2565

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด