เศรษฐา เข้าคลังวันแรกมอนโยบายข้าราชการ ขอเวลา 1 เดือน ผุดดิจิทัลวอลเล็ต

Categories : Update News, Finance

Public : 09/14/2023
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลัง การเรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังครั้งแรกว่า ได้มอบนโยบายที่สำคัญ 2 เรื่องได้แก่ 1. การทำนโยบายต่างๆของรัฐบาล ต้องใช้เงินงบประมาณมาก จึงขอให้คำนึงถึงเรื่องการรักษาวินับทางการเงินการคลัง ทั้งระยะสั้น และระยาว รวมถึงผลกระทบต่ออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ   กับเรื่องที่ 2 คือการบริหารข้าราชการต้องเป็นธรรม เพราะข้าราชการกระทรวงการคลัง ถือเป็นคนเก่ง การมาทำงานราชการถือว่าเป็นการเสียสละทำงานให้ชาติ ดังนั้นการโยกย้ายข้าราชการต้องเป็นธรรม ไม่ควรมีอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาแทรก   " ผมในฐานะรัฐมนตรีคลัง จะทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังให้ข้าราชการเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ " นายเศรษฐากล่าว     เศรษฐา ทวีสิน       สำหรับเรื่องการแจกเงิน 1 หมื่นบาทผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ยืนยันว่า โครงการนี้จะเกิดขึ้นแน่นอน แต่ขอเวลาพิจารณารายละเอียดอีก 1 เดือน เพราะดูผลกระทบว่าจะเกิดกับส่วนไหนอย่างไรบ้าง   เบื้องต้นคาดว่าจะใช้ระบบ " เป๋าตัง " ของธนาคารกรุงไทย เพราะมีการทำระบบ E-KYC หรือ  “Electronic Know Your Customer” ซึ่งเป็น กระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยืนยันและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและตัวตนของลูกค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มาแล้ว  แล้วค่อยเขียนบล็อคเชนกำกับอีกทีหนึ่ง     ขณะที่เรื่องการพักหนี้เกษตรกร ให้ 2 รัฐมนตรีช่วยไปช่วยดูรายละเอียด เพราะรัฐบาลก่อนหน้าพักหนี้เกษตรกรมา 13 ครั้งแล้ว แต่ครั้งนี้ มุ่งแก้ปัญหาระยะยาวการพักหนี้จึงต้องทำควบคู่กับการหารายได้เพิ่มด้วย