อีวายร่วมออกบูธงาน BOT Digital Finance Conference 2023

Categories : Update News, PR News

Public : 09/15/2023
 

อีวาย (EY) ร่วมออกบูธในงาน BOT Digital Finance Conference 2023 ภายใต้แนวคิด “In this data driven world, is trust the hardest thing to build?” โดยมี คุณรัตนา จาละ Country Managing Partner (ที่ 2 จากซ้ายคุณรุ่งกานต์ ศรีประเสริฐสุข หุ้นส่วนสายงานบริการที่ปรึกษาธุรกิจ (ที่ 2 จากขวาและคุณ Nitin Datta หุ้นส่วนสายงานบริการที่ปรึกษาธุรกิจ EY สิงคโปร์ (ที่ จากขวา) ให้การต้อนรับ คุณอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ที่ จากซ้ายที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธของ EY ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย