“เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค” ร่วมยินดี NITORI เปิดสาขาในไทย

Categories : Update News, PR News

Public : 09/15/2023

เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค ร่วมยินดี NITORI เปิดสาขาในไทย

ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และ คุณกีรติเสริม​ประภา​ศิลป์​ (ซ้ายสุด) กรรมการบริษับริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับ คุณทาเคดะ มาซาโนริ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการทั่วไปแผนกGlobal Merchandising และผู้จัดการทั่วไปแผนกGlobal Sales Promotion บริษัท นิโทริ รีเทล(ประเทศไทย) จํากัด เนื่องในโอกาสที่ NITORIบริษัทเฟอร์นิเจอร์อัดับหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคู่ค้าคนสำคัญของ เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทคมากว่า 10 ปี มาเปิดสาขาแรกในประเทศไทยที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้เมื่อเร็วๆ นี้