ก.ล.ต.ส่งหนัง กำชับ ตลท.ใช้อำนาจในมือปรับเกณฑ์-เพิ่มระบบตรวจสอบชอร์ตเซล-โปรแกรมเทรดดิ้งฟื้นเชื่อมั่น

Categories : Update News, Stock Market

Public : 11/20/2023

กลต.ร้อน!ส่งหนังสือกำชับให้ตลาดหลักทรัพย์ ใช้อำนาจที่มีปรับเกณฑ์-เพิ่มระบบตรวจสอบชอร์ตเซล-โปรแกรมเทรดดิ้งฟื้นเชื่อมั่น ขณะที่นักลงทุนรายย่อยบอยคอสหยุดเทรด ทำวอลุ่มบาง สัดส่วนนักลงทุนลด ด้านเปิดข้อมูลโปรเกรมเทรด กลุ่มมาร์ทโดน

นางสาวจอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ตลาดหุ้นไทยเกิดวิกฤตศรัทธาการทำธุรกรรมชอร์ตเซลและการใช้โปรแกรมเทรดดิ้ง หรือระบบส่งคำสั่งซื้อขายความถี่สูง (HFT) โดยมองว่าเป็นตัวการที่สร้างความไม่เป็นธรรมนั้น ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้ส่งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในช่วงเช้าของวันนี้ เพื่อให้ใช้อำนาจที่มีในการสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมา ดังนี้

1. กรณีการทำชอร์ตเซล สำนักงาน ก.ล.ต.ได้ตอกย้ำว่า ก.ล.ต.ได้ให้อำนาจกับคณะกรรมการดลาดหลักทรัพย์ฯ ในการกำหนดราคาการทำชอร์ตเซล (Price Rule) ซึ่งปัจจุบันกำหนดใช้ราคาเท่ากับราคาตลาดฯครั้งสุดท้ายหรือไม่ต่ำกว่าราคาตลาดฯ (Zerotick Rule) แต่คณะกรรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดราคาทำชอร์ตเซลด้วยราคาสูงกว่าราคาครั้งสุดท้าย (Uptick Rule) เพื่อไม่ให้เกิดการดัมพ์ราคา

"บอร์ดตลาดฯมีอำนาจในการกำหนด Price Rule จะเป็น Zerotick หรือ Uptick ก็ได้ เพราะก.ล.ต.ให้อำนาจบอร์ดตลาดไปแล้ว ปัจจุบันตลาดใช้ Zerotick อยู่ ก.ล.ต.พยายามจะสื่อบอกตลาดฯว่า คุณมีอำนาจอยู่แล้ว ว่าคุณจะใช้ Uptick ก็ได้ คุณต้องไปดูเอาเอง ว่าคุณจะใช้ Uptick ไหม...เราไม่ได้บอกว่าให้ใช้ Uptick แต่ให้ตลาดฯต้องไปดูความเหมาะสมเอง แล้วก็เสนอบอร์ดตลาดฯให้กำหนด Price Rule" 2. ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มกลไกการตรวจสอบการใช้โปรแกรมเทรดดิ้งว่าลูกค้าตัวจริงเป็นใคร ซึ่งปกติโปรแกรมเทรดดิ้งเป็นชื่อโบรกเกอร์ หรือคัสโตเดียน เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการทำ Naked Short Sell หรือไม่

"ชอร์ตเซลไม่ใช่อาญชากร ถ้าคุณทำตามเกณฑ์ ก็ไม่สามารถมาทำลายตลาดได้ แต่ถ้าคุณเป็นพวกปลอมตัวเข้ามา มาทำ Naked Short แบบนี้ มาส่งคำสั่งขาย อันนี้เป็นสิ่งที่เราก็กังวลในจุดนี้ เราก็เลยมองว่าธุรกรรมที่น่ากังวลคือธุรกรรมผ่านโปรแกรมเทรดดิ้ง เราจึงเพิ่มมาตรการ โดยบอกให้ตลาดไปเพิ่มกลไกที่จะตรวจสอบว่าลูกค้าที่ใช้โปรแกรมเทรดดิ้งตัวจริงเป็นใคร" 3. ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทบทวนการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งให้เกิดความเป็นธรรมกับนักลงทุนทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยเพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรีบ ก.ล.ต.ต้องการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าไปตรวจสอบว่าการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งเป็นธุรกรรมของนักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนรายย่อยต่างชาติ เนื่องจากนักลงทุนสถาบันมีความเสี่ยงต่ำ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายก็จะต่ำกว่านักลงทุนรายย่อย แต่หากเป็นนักลงทุนรายย่อยที่มีความเสี่ยงสูงต้นทุนจะสูงกว่านักลงทุนสถาบัน อย่างไรก็ดี ให้ตลาดลักทรัพย์ฯตรวจสอบว่ามีนักลงทุนรายย่อยต่างชาติที่สวมรอยเป็นนักลงทุนสถาบันหรือไม่ โดยเข้ามาซื้อขายผ่านคัสโตเดียน ก็จะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ

ทั้งนี้วันที่20พย2566นักลงทุนนัดหยุดซื้อขายเพื่อประท้วงตลาดหลักทรัพย์และกลตเรื่องการกำกับดูแลธุรกรรมขายช็อตและโปรมแกรมเทรดหุ้น ซึ่งทำให้วอลุ่มบางและสัดส่วนนักลงทุนทั่วไปลดลงเมื่อเทียบช่วงก่อนหน้า

ขณะที่การเปิดตัวเลขโปรแกรมเทรดหุ้นนั้นพบว่าหุ้นกลุ่มเจมาร์ทถูกช็อต