วิริยะประกันภัย มอบทุนสนับสนุนการศึกษา “สุขที่ให้…เพื่อน้องได้เรียน” ปีที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Categories : Insurance, PR News

Public : 11/20/2023
      นายณัฐพงศ์ บุญเย็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน และศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ลงพื้นที่มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน” ปีที่ 4 รวมจำนวน 166 ทุน เป็นเงิน 202,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทย ทั้งนี้ ได้มีพิธีส่งมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนสามัคคีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท โดยมี นายประเสริฐศักดิ์ ศรีถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีรถไฟ เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 65 ทุน รวมถึงทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากตัวแทนประกันวินาศภัยสาขาขอนแก่น รวมเป็นเงิน 52,000 บาท จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 65 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท และจังหวัดอุดรธานี จำนวน 26 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท อีกด้วย สำหรับโครงการ “สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน” บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ร่วมกับ คู่ค้า ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 5,700,000 บาท มีผู้รับทุนรวม 5,167 คน ทั้งนี้ ภายในปี 2566 บริษัทฯ จะดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ รวมทุนการศึกษาจำนวน 1,200,000 บาท โดยมีจำนวนผู้ได้รับทุนแล้วในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 316 คน เป็นเงิน 402,000 บาท