“บัวหลวงจิตอาสา” ร่วมงาน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก’67” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

Categories : Update News, PR News

Public : 06/13/2024

ธนาคารกรุงเทพ มอบเงินสนับสนุน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อมนำทีม “บัวหลวงจิตอาสา” ร่วมงาน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก’67” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ย้ำบทบาท “เพื่อนคู่คิด” เคียงข้างสังคมไทยในทุกสถานการณ์ตลอด 80 ปี

 

 นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าบุคคล (ที่ 4 จากซ้าย)นายสุวิทย์ อินทรเฉลิม เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ที่ 2 จากขวา) นางสาวทรรศวรรณ จันทร์สาย เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ผู้จัดการภาคนครหลวง 1 (ที่ 3 จากซ้าย) นางสาวสุนันฐินี แสนคำ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President ผู้จัดการสาขาสุรวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) และ นางสาวประภาพร กีรติบัวคำ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President ผู้จัดการสาขาอาคารอับดุลราฮิม (ซ้ายสุด) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน’ มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม "วันผู้บริจาคโลหิตโลก" จำนวน 100,000 บาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมี นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร (ที่ 3 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดทำเสื้อยืดที่ระลึก มอบให้ผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิต โอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี ‘วันผู้บริจาคโลหิตโลก’ ในปี 2567 นี้ ซึ่งสภากาชาดจัดกิจกรรมขึ้นภายใต้แนวคิด “20 ปี แห่งการให้ ขอบคุณจากใจถึงผู้บริจาคโลหิต” (20 years of celebrating giving: Thank you, blood donors! 14 June 2024)

 

 

โอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้บริหาร และพนักงาน “บัวหลวงจิตอาสา” ของธนาคาร ร่วมงานแจกเสื้อที่ระลึกแก่ ‘ผู้ให้’ พร้อมอำนวยความสะดวก และแนะนำขั้นตอนในการรับบริจาคโลหิตให้แก่ประชาชน ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ

ธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต และสแกนคิวอาร์โค้ด กรอกข้อมูล ร่วมสะสมจำนวนซีซี กับ โครงการ “80 แสนซีซี 80 ปี ธนาคารกรุงเทพ”: “80 แสนซีซี x 2” โอกาสธนาคารกรุงเทพ ก้าวสู่ปีที่ 80 วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ และโรงพยาบาลแต่ละจังหวัดที่เป็นโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต

อีกทั้ง ธนาคารร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ที่ธนาคารกรุงเทพ อาคารสำนักงานใหญ่ สีลม และอาคารสำนักงานพระราม 3 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคโลหิต ทั้งผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และผู้สนใจ โดยจะจัดต่อเนื่องทุก 3 เดือน จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2567 สอบถามข้อมูลและกำหนดวัน-เวลาตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โทร.1333 หรือ 0-2645-5555