บางจากฯ ชูนวัตกรรมสีเขียว ผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนจากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว ครอบคลุม BCG Economy Model

Categories : Update News, ESG News

Public : 07/10/2024

บางจากฯ ชูนวัตกรรมสีเขียว ผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนจากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว ครอบคลุม BCG Economy Model ทั้ง 3 ด้านในโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ของมูลนิธิสัมมาชีพ

 นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับเชิญเป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เชื้อเพลิงเครื่องบิน จากน้ำมันพืชใช้แล้ว” ในโครงการอบรม “หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” (Leadership for Change) รุ่นที่ 14 เพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่ตระหนักถึงความร่วมมือรับผิดชอบต่อสังคม การร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อสังคม บนฐานคิดของสัมมาชีพ ภายใต้แนวคิด “BCG in Collaboration เพิ่มคุณค่าธุรกิจ ช่วยเศรษฐกิจยั่งยืน” จัดโดยมูลนิธิสัมมาชีพ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

นายธรรมรัตน์ ได้เล่าถึงทิศทางและแนวทางการพัฒนาเชื้อเพลิงเครื่องบินจากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วของกลุ่มบริษัทบางจาก ที่ดำเนินโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” และ “ไม่ทอดซ้ำ” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ไม่ใช้น้ำมันปรุงอาหารซ้ำและนำมาส่งเข้าโครงการเพื่อเป็นวัตถุดิบผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ผ่านบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทบางจาก เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภคจากการไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ และจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมการบิน เป็นนวัตกรรมสีเขียว และตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน และลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ตอบโจทย์ BCG Economy Model ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน นอกจากนี้ นายธรรมรัตน์ยังได้กล่าวถึงภาวะและผลกระทบของโลกเดือด (Global Boiling) ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในโลกอย่างมีนัยสำคัญ