mai-LiVEx จัดสัมมนาสัญจรภูมิภาค รุกเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ เตรียมพร้อมเข้าถึงแหล่งทุน

Categories : Update News, Stock Market

Public : 07/10/2024

 

 

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) เดินสายเข้าถึงผู้ประกอบการภูมิภาค จัดงานสัมมนาสัญจรภูมิภาคครั้งแรกปี 2567Unlocking Opportunities for Business Growth: เปิดโอกาสให้ธุรกิจภาคเหนือคิดการใหญ่” ขยายโอกาสการเติบโตให้ธุรกิจและเตรียมความพร้อมการเข้าถึงแหล่งทุนในตลาดทุน ผ่านการรับฟังมุมมองจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ วันที่ 12 ก.ค. 2567 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ม. เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ maiและ LiVEx มุ่งเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งทุนในตลาดทุน รวมทั้งพัฒนา LiVE Platform ที่เป็นแพลตฟอร์มที่มีทั้งความรู้เครื่องมือที่จะช่วยผู้ประกอบการให้มีความรู้ ซึ่งใน  ปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ mai และ LiVEx ได้ขยายไปยังภูมิภาค โดยร่วมกับพันธมิตรจัดงานสัมมนาสัญจรภูมิภาคสำหรับผู้ประกอบการ ภายใต้หัวข้อUnlocking Opportunities for Business Growth: เปิดโอกาสให้ธุรกิจภาคเหนือคิดการใหญ่

การจัดงานสัมมนาสัญจรที่เชียงใหม่ครั้งนี้ได้จับมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP CMU) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชื่อมโยงการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อผลักดันองค์ความรู้และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมให้กับธุรกิจในภาคเหนือ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สมาคมธุรกิจดิจิทัลภาคเหนือ (NDEA) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคเหนือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่มีศักยภาพเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ mai และ LiVEx มีแผนที่จะมุ่งเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในภาคอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ภาคตะวันฉียงเหนือ เป็นต้นนายประพันธ์กล่าว

ภายในงาน ผู้ประกอบการจะได้รับความรู้ รับฟังมุมมองผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ 3 หัวข้อ 1) โอกาสของธุรกิจและการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET – maiLiVEx 2) การเตรียมความพร้อมธุรกิจสำหรับการระดมทุน 3) รับฟังเส้นทางสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านประสบการณ์จริงจากผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน และผู้บริหารจากบริษัทที่เตรียมนำบริษัทเข้าจดทะเบียน นอกจากนี้ ยังมีบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และผู้ประกอบการมีโอกาสรับทุนสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ธุรกิจที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ ตามเงื่อนไขที่กำหนดอีกด้วย

งานสัมมนาสัญจร “Unlocking Opportunities for Business Growth: เปิดโอกาสให้ธุรกิจภาคเหนือคิดการใหญ่” กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 ก.ค. 2567เวลา 13.00-18.00 น.ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ จ. เชียงใหม่ ผู้ประกอบการลงทะเบียนร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ bit.ly/3XVr8ES และช่องทางการเข้าถึง LiVEPlatform ที่ www.live-platforms.com