• Chatchai

วิริยะประกันภัย สนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ดงพญาเย็น-เขาใหญ่


นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 พร้อมด้วย นายไพรัตน์ อินทร์ปัญญา ปลัดอำเภอปากช่อง และนายสุพจน์ สาธิตภิญโญ ตัวแทนกลุ่มจิตอาสาเรารักเขาใหญ่ ร่วมรับมอบประกันอุบัติเหตส่วนบุคคล จำนวน 449 ทุน รวมทุนประกันจำนวนทั้งสิ้น 44.9 ล้านบาท จากบริษัท วิริยะประกันภัย โดยมี น.ส.กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนมอบ เพื่อให้ความคุ้มครองแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จำนวน 449 นาย


นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มอบอุปกรณ์ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ประกอบไปด้วย เป้ทหารอเมริกัน จำนวน 450 ใบ รองเท้าเดินป่า จำนวน 500คู่ กางเกงใน 500 ตัว ปลากระป๋อง จำนวน 2,500 กระป๋อง พร้อมด้วยหม้อสนาม พลั่วเหล็กของทหารอเมริกัน เพื่อใช้ในการปฎิบัติภารกิจลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ในพื้นที่ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งครอบคลุมอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาพญา อุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติปางสีดา

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.