ครม.เศรษฐา อนุมัติ ลดค่าไฟ-น้ำมัน-วีซ่าฟรีจีน และคาซัคสถาน พักหนี้เกษตรกร 3 ปี

Categories :

Public : 09/13/2023

นายกฯ เผย ครม.เคาะลดค่าไฟฟ้า เหลือ 4.10 บาท น้ำมันดีเซลต่ำกว่า 30 บาทต่อลิตร มีผล ก.ย.นี้ ปรับจ่ายเงินเดือนข้าราชการเดือนละ 2 รอบ วีซ่าฟรีให้จีน-คาซัคสถาน

วันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า  ที่ประชุม  ครม.มีมติเรื่องสำคัญหลายเรื่อง  เรื่องแรกคือ จัดตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติครบ 6 รอบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2567 เพื่อให้สมพระเกียรติและขอให้ประชาชนมีส่วนร่วม

เรื่องที่สองเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาความเห็นต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ 2560 โดยเห็นชอบให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 เป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติ โดยยึดเอาแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญและใช้เวทีรัฐสภาหารือรูปแบบแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและประชามติ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมออกแบบกติกาที่เป็นประชาธิปไตยร่วมกัน

 

เรื่องที่สาม เรื่องวีซ่าฟรีชั่วคราว หมายความว่าการยกเลิกการขอวีซ่าเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของประเทศจีนและคาซัคสถาน ที่แถมคาซัคสถานมาด้วย เพราะเป็นประเทศในเขตยุโรปที่มีภาวะฤดูหนาวรุนแรง และเป็นประเทศที่มีผู้อยากเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ อยู่ในกราฟขึ้นตลอด โดยทั้ง 2 ประเทศจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กันยายนเป็นต้นไป-29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นการยกเว้นชั่วคราวเพื่อดูผลกระทบทั้งหลาย

 

เรื่องที่สี่ มีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์เพาเวอร์แห่งชาติ ดึงศักยภาพของประชาชนชาวไทยทุกคนออกมาเพื่อเสริมสร้างรายได้ เพิ่มโอกาสให้คนไทยทุกคน

 

เรื่องที่ห้า เรื่องการพักหนี้เกษตรกร มีการตกลงกันว่าจะพักหนี้เกษตรกร และธุรกิจขนาดเล็กเป็นเวลา 3 ปี

 

เรื่องที่หก เปลี่ยนเงินเดือนข้าราชการ จากเดือนละ 1 รอบเป็นเดือนละ 2 รอบ จะมีผลบังคับใช้ 1 มกราคมปีหน้าเป็นต้นไป ต้องมีการแก้ไขระบบอะไรหลาย ๆ อย่างทำทันทีไม่ได้ เชื่อว่าจะบรรเทาทุกข์ให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยได้พอสมควร จะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน มีการแบ่งจ่ายออกมา

 

เรื่องที่เจ็ด เรื่องค่าไฟ ลดค่าไฟฟ้าเป็น 4.10 บาทต่อกิโลวัตต์/ชั่วโมง จากเดิม 4.45 บาท เริ่มในรอบบิลเดือนกันยายนเป็นต้นไป

 

เรื่องที่แปด ลดน้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสูงสำหรับภาคขนส่งให้ต่ำกว่า 30 บาทต่อลิตร เริ่มต้นได้ 20 กันยายน