เปิดฐานะการเงิน “AWS”ครึ่งปีแรก65ขาดทุน!

Categories :

Public : 11/18/2022
เวลานี้ ชื่อเสียงกระฉ้อน!สุดๆ ไปแล้วสำหรับบริษัทหลักทรัพย์เอเซียเวลท์(AWS) หลังถูก คำสั่งจากคณะกรรมการตลาดทุน สั่งให้หยุดดำเนินกิจการชั่วคราว !!กรณีขโมยเงินลูกค้าไปชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับสำนักหักบัญชี(TCH) กว่า 157ล้านบาท แม้ในประกาศไม่ได้ระบุว่า "เงินลูกค้า 157ล้านบาทที่ถูกนำไปชำระให้ TCH เป็นกรณีซื้อขายหุ้นตัวไหน ...แต่หากดูกรณีที่มีปัญหาในระบบ ตอนนี้ มีตัวเดียว คือ  มอร์รีเทิร์น (MORE)  ที่มีรายการซื้อขายวันจากผู้ซื้อรายเดียว ผู้ขายหลายรายผ่านหลายโบรกเกอร์ มีมูลค่าเสียหากว่า 4,500ล้านบาท    ร้อนกันไปทั่วทุกหน่วยงานกำกับ " ตำรวจ ปปง กลต ตลท ต้องออกมาไล่จับ "ผู้กระทำผิดหรือโกง" การซื้อขายหุ้น วันนี้ Wealthplustoday .com พาไปรู้จัก บล.เอเซียเวลท์ (AWS) AWS ถือหุ้นใหญ่โดย เอเซียเวลท์โฮอลดิ้ง มี  นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และผู้จัดการ  และมีทุนจดทะเบียน 444ล้านบาท    ทั้งนี้  AWS ดำเนินธุรกิจ ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์  ประเภทใบอนุญาต เลขที่ ลงวันที่ การประกอบธุรกิจ เริ่มประกอบธุรกิจ ประเภท ก ลก-0056-01 16/11/2556 การค้าหลักทรัพย์ 25/06/2558 ประเภท ก ลก-0056-01 16/11/2556 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล) 11/06/2557 ประเภท ก ลก-0056-01 16/11/2556 กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะ Principal) 02/04/2557 ประเภท ก ลก-0056-01 16/11/2556 การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 21/10/2556 ประเภท ก ลก-0056-01 16/11/2556 การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 21/10/2556 ภายใต้ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทใบอนุญาต เลขที่ ลงวันที่ การประกอบธุรกิจ เริ่มประกอบธุรกิจ ส-1 ส1-0056-01 16/10/2556 การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 04/12/2556 ส-1 ส1-0056-01 16/10/2556 การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 11/05/2558   สำหรับฐานะทางการเงินและผลประกอบการล่าสุด เมื่อสิ้น มิ.ย2565 ที่แจ้งไว้กับ กลต ดังนี้ ขาดทุนสุทธิ 15ล้านบาท มีรายได้รวม 93ล้านบาท ลดลงมากเมื่อเปรียบเทียบงวดเดียวกันของปีก่อน