DITTO เปิดโรดแมปมุ่งสู่ “กรีนเทคคัมพานี” ตุนงานในมือกว่า 5.4พันล้านสร้างรายได้ยาวต่อเนื่อง 3ปี พร้อมเดินหน้า ออกToken ที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิต  

Categories :

Public : 06/22/2023

 DITTO เปิดโรดแมปมุ่งสู่   “กรีนเทคคัมพานี”  ตุนงานในมือกว่า 5.3พันล้านสร้างรายได้ยาวต่อเนื่อง 3ปี พร้อมเดินหน้า ออกToken ที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิต

 บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย)(DITTO) มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ครบ 2 ปีเต็มเมื่อ พ.ค 2566   โดยขายหุ้นไอพีโอให้ประชาชน 80ล้านหุ้น ที่ราคา 7.50บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (มาร์เก็ตแคป) ตอนไอพีโอ ที่ 3,300 ล้านบาท  ผ่านมา 2 ปี !!มาเก็ตแคป หุ้น DITTO ขึ้นมาอยู่ที่ 1.9หมื่นล้านบาท ณ วันที่ 22มิ.ย 2566 พุ่งขึ้น 475%

Wealthplustoday.com  ได้มีโอกาส สัมภาษณ์  ฐกร รัตนกมลพร” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  DITTO ในโอกาสครบ 2 ปี การเป็นบจ..ในตลาด mai ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง !!!

 “ฐกร” CEOหนุ่มแห่ง DITTO กล่าวว่า การเข้าระดมทุนในตลาดmaiสร้างโอกาสอย่างมากต่อการทำธุรกิจของบริษัท  ทำให้บริษัทบินได้สูงขึ้น เรามองในมุมสูงด้วยเงินทุนที่แข็งแกร่งมากขึ้น โอกาสทางธุรกิจเกิดขึ้น  การเป็น บจ.เป็นการเปิดรับให้บริษัทมีบุคคลกรที่มีความเก่ง ชำนาญและเป็นมืออาชีพเข้ามาร่วมงานมากขึ้น

 ด้วยองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ทำให้  DITTO  มีผลดำเนินงานที่เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง  จากที่มีรายได้ ในปี 2563 ที่ 988 ล้านบาทเพิ่มมาเป็น 1239ล้านบาทในปี 2565และไตรมาสแรกปี 2566 มีรายได้ 416 ล้านบาท  ขณะที่มีกำไรสุทธิเพิ่มจาก 114ล้านบาทเป็น 234ล้านบาทและไตรมาสแรกปี 2566 อยู่ที่ 80.83 ล้านบาทและบริษัทยังมีนโยบายที่จะเติบโตให้ได้ปีละ มากกว่า 2 0%

 

ตุนงานในมือ 5.4พันล้านสร้างรายได้อีก3ปี

 

 “ฐกร” กล่าวว่า  บริษัทมีเป้าหมายชัดเจนในการเดินหน้าสู่การทำธุรกิจด้วยความยั่งยืน สู่ Net Zero ซึ่งเป็นเมกกะเทรนด์ของโลก ถึงแม้ว่าในยุคเริ่มต้นของการทำธุรกิจนั้น ธุรกิจหลักของบริษัทให้บริการด้านการจัดเก็บเอกสาร( Paperless) ทั้งรัฐและเอกชน แต่จะขยายสู่การเป็นดิจิทัลและการมุ่งสู่   “Green Tech Company “ ขณะที่ธุรกิจเดิมจะเป็นธุรกิจที่เป็น Cash ให้กับองค์กรเพราะต่อปีจะสร้างรายได้กว่า 300 ล้านบาท ส่วนธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นหลังเข้า mai  จะเป็น News s Curve ใหม่เข้ามาให้กับธุรกิจ

 ปัจจุบันบริษัทมีงาน  งานสวนสัตว์ระยะที่ 1 การปลูกป่าชายเลน การทำโฉลดที่ดินให้กับกรมที่ดินและการเก็บสำนวนให้ศาลทั่วประเทศ  การสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้โบราณ ทำให้ปัจจุบันบริษัทมี งานในมือ ประมาณ 5,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา ที่จะสร้างรายได้ต่อเนื่องได้3ปีและระหว่างปีบริษัทก็พร้อมเข้าประมูลงานใหม่ๆเพิ่มเข้ามา

 

“ร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….”  เพื่อให้ประชาชาชนที่ติดต่อราชการได้ง่าย สะดวก ผ่านระบบออนไลน์ได้ โดย ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ผ่านชั้นกรรมาธิการ เข้าสู่วาระ 3 คาดว่าน่าจะได้ใช้ภายในสิ้นปีนี้ ข้อมูลทั้งหมดจะใช้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นจดหมายเวียน สอดคล้องกับประชาชนที่เวลาไปติดต่อราชการ สามารถพกบัตรประชาชนไปใบเดียว ไม่ต้องเซ็นสำเนาถูกต้องอีกต่อไปในอนาคต เมื่อเริ่มมีการใช้กระดาษน้อยลง เรื่องถัดมา คือ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจยังเติบโต     ทำให้หน่วยงานของรัฐ ในกระทรวงและกรมต่างๆ ได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัมพร้อมที่จะเข้ารับงาน เบื้องต้นจะเจาะตลาดในส่วนขององค์กรท้องถิ่นทั่วประเทศ ทั้ง อบจ. อบต. ทั่วประเทศกว่า 7 พันแห่ง ซึ่งมีหลายแห่งตอบรับและสนใจที่จะใช้บริการ

 ลุยปลูกป่าชายเลน 1 ล้านไร่  - ตุนพอร์ คาร์บอนด์เครดิต

  ฐกร  กล่าวว่า  ปัจจุบันบริษัทได้เข้าสู่ธุรกิจสีเขียวและนำเทคโนโลยี่ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทเชียวชาญเข้ามาผสมผสานกัน โดยบริษัทได้รับสัมปทานพื้นที่ในการปลูกป่าชายเลน   เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ซึ่งขณะนี้บริษัทมีพื้นที่ปลูกป่ารวม 4.8  หมื่นไร่ และมีเป้าหมายว่าภายใน 10 ปีจะขึ้นไปอยู่ที่ 1ล้านไร่

  การปลูกป่าชายเลนส่วนหนึ่งเป็นการร่วมกันเพื่อลดภาวะก๊าซเรือนกระจก และจะเป็นธุรกิจที่สำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทใน3-5ปีนับจากนี้ เพราะการมีพื้นที่และปลูกป่าชายเลน จะนำบริษัทเข้าสู่การซื้อขายธุรกิจ “คาร์บอนด์เครดิต”

  “  เบื้องต้นคาดว่าภายในปีนี้ 69-70 จะเริ่มทำการตรวจวัดคาร์บอนเครดิต เพื่อขายให้กับผู้ที่สนใจ นอกจากนั้นยังเตรียมตัดแบ่งบางส่วนนำมาออกเป็น Token ที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิต คาดว่าจะสามารถเปิดตัวได้ประมาณไตรมาส 2/67 วัตถุประสงค์เพื่อใช้ซื้อพื้นที่ปลูกป่าเพิ่มเติมรวมถึงซื้อคาร์บอนเครดิตเข้ามาสะสมเพื่อขายให้ได้เต็มจำนวนตามที่คู่ค้ากำหนดหรือตามเงื่อนไขต่างๆที่กำหนด  “

 การออก Token นั้นบริษัทได้ลงนามสัญญาให้กับทางเครือธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดทำรายละเอียดเบื้องต้นนั้นจะกันพื้นที่แปลงป่าชายเลนเข้ามาประเดิมประมาณ 1หมื่นไร่ ซึ่งขนาดและปริมาณคาร์บอนด์ที่จะได้นั้นยังต้อรอแต่ในบรรดาการปลูกป่านั้นป่าชายเลน คือพื้นที่จะจะสามารถนำมาคำนวณปริมาณ คาร์บอนด์เครดิตได้มากที่สุดในอัตรา 1ต่อ 10 ตันคาร์บอนด์เครดิต

    งานที่ได้รับหลังเข้าmai

  บริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ระยะที่ 1 กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยทางบริษัทจะดำเนินการในด้านของซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น เทคโนโลยีดิจิทัลทวิน และไซเบอร์ซีเคียวริตี้ รวมถึงระบบหลังบ้านทั้งหมด มูลค่ารวมที่ได้มานั้นรวม 3,200 ล้านบาท เบื้องต้นจะเริ่มรับรู้รายได้นั้นมีระยะเวลาประมาณ 2 ปี 6 เดือน และภายหลังจากนั้นคาดจะมีเปิดประมูลเฟส 2 ซึ่งบริษัทพร้อมที่จะเข้าร่วมด้วยเช่นกัน

 ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 2 โครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ มูลค่ารวม 2,044 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานในส่วนของบริษัทราว 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ต่อไป

 ทั้งนี้ธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการยังคงมีลูกค้าใหม่เข้ามาต่อเนื่องขณะที่ลูกค้าเก่ายังสามารถขายฟังชั่นต่างๆได้ด้วยเช่นกัน

 อีกทั้งบริษัทยังคงแสวงหาธุรกิจที่สามารถสร้างผลการดำเนินงานอย่างแข็งแกร่งผ่านการJV และM&A ซึ่งล่าสุดมีเจรจาหลายราย แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป

ดัน DITTOเข้าSET หวังติดSET100

สำหรับความคืบหน้า ในการ  ย้ายกระดานซื้อขายไปยัง SET  จาก  mai บอร์ดบริษัทได้อนุมัติแล้วและคาดว่าจะย้ายได้ช่วงปลายปี ซึ่งเมื่อเข้าไปซื้อขายในSETแล้วบริษัทก็คาดหวังว่าจะ SET 100 ในระยะต่อไป  ซึ่งเหตุผลที่ย้ายตลาดเพื่อต้องการให้นักลงทุนและสถาบันที่สนใจหุ้น ของบริษัทสามารถลงทุนได้  เพราะกองทุนบางกองทุนมีเกณฑ์ในการลงทุน อีกทั้งการทำในเรื่องของ “คาร์บอนด์เครดิต “ จะเป็นจุดน่าสนใจที่จะทำให้ DITTO อยู่ในเรด้า ของนักลงทุนทั่วโลก รวมถึงธุรกิจที่ต้องการได้ “คาร์บอนด์เครดิต”

 สว็อปหุ้น “โสภมา”  เข้าถือหุ้น18%เปิดโอกาส โกอินเตอร์

 “   ฐกร” กล่าวว่า ในส่วนของการเพิ่มทุน ขายเฉพาะเจาะจง(พีพี)นั้นเป็นการแลกหุ้นกับ บริษัทโสภามา       อิน ฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี  (“SIT”) ซึ่ งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสาร ล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System : APPS) บริการประมวลผลรายการข้อมูลส าหรับฐานข้อมูลการ เดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record: PNR) บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการออกแบบและ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์การวิเคราะห์โครงสร้างระบบการจัดการข้อมลูรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   โดยเข้าถือหุ้น 18% ขณะที่” โสภามา” เข้าถือหุ้น DITTO ด้วย การทำดีลลักษณะเพื่อ ต้องการเติบโตไปด้วยกัน ซึ่ง SITมีสัญญายาวกับ AOTและยังเป็นบริษัทที่มีเครือข่าวและทำธุกิจต่างประเทศด้านสนามบิน การที่ DITTOเข้าไปเป็นพันธมิตรด้วย ก็จะเป็นหนทาง นำDITTOโกอินเตอร์ ในก้าวถัดไป!!!

 DITTO” จาก Paperless สู่ Green Tech Company  ทุกโมเดลธุรกิจน่าจับตา!!