Jobsdb by SEEK แนะ SMEs จับทริคดึงคนทำงานได้อย่างตรงใจ รองรับการขยายตัวทางธุรกิจ

Categories :

Public : 05/19/2024

คุณดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผู้จัดการ Jobsdb by SEEK เปิดเผยว่า จากผลสำรวจที่ได้ทำการรวบรวมข้อมูลจาก 685 บริษัท ในหลากหลายอุตสาหกรรมและตำแหน่งงานในประเทศไทย พบว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 บริษัทที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่ (51%) ในทุกขนาดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนพนักงาน ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มการจ้างงานในเชิงบวกและการให้ความสำคัญกับการเติบโต ทั้งนี้ขนาดธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุดที่ทำให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นคือ บริษัทขนาดเล็ก (จำนวนพนักงานไม่เกิน 50 คน) โดย 54% ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนพนักงาน แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในโอกาสการเติบโตและตอบสนองความต้องการบุคลากรที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน 59% ของบริษัทขนาดกลาง (จำนวนพนักงาน 51 – 99 คน) แม้จะไม่ได้มีแนวโน้มในการเพิ่มจำนวนพนักงาน แต่ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาพนักงานไว้ ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มที่จะดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการลดขนาดธุรกิจหรือการหยุดชะงักครั้งใหญ่

 

เมื่อพิจารณาจากตลาดงานในประเทศไทย พนักงานตามสัญญาจ้างและพนักงานชั่วคราวยังคงมี ความสำคัญและเป็นที่ต้องการ แม้ว่าหลายบริษัทจะเพิ่มจำนวนพนักงานประจำ พวกเขาก็ยังรู้สึกว่าพนักงานตามสัญญาจ้างหรือพนักงานชั่วคราวมีความสําคัญต่อธุรกิจ

 

นอกจากนี้ การสำรวจพบว่า อัตราการจ้างพนักงานตามสัญญาจ้างหรือพนักงานชั่วคราวมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในธุรกิจขนาดเล็ก ในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่มีการวางแผนลดการจ้างงานลง ซึ่งจำนวน ของพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงเพื่อให้ตอบโจทย์กับเป้าหมายทางธุรกิจ

 

“เหตุผลหลักที่ผู้ประกอบการต้องการจ้างพนักงานตามสัญญาและพนักงานชั่วคราวเพิ่มขึ้น ได้แก่ การขยายธุรกิจ การจัดการจำนวนพนักงานอย่างเหมาะสม และการลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ดังนั้นการว่าจ้างพนักงานตามสัญญาจ้างหรือพนักงานชั่วคราว จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ SMEs อย่างมาก เพื่อให้สามารถแข่งขันในการค้นหาแรงงานในตลาดได้ตรงตามความต้องการ ดังนั้นการมองหาคนทำงาน จึงจำเป็นที่จะต้องเลือกหรือมองหาผู้หางานที่มีทักษะที่เหมาะสมกับเนื้องานมากที่สุด และควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสรรหาบุคลากรเป็นการค้นหาผู้สมัครแบบเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น” คุณดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผู้จัดการ Jobsdb by SEEK กล่าวเสริม

 

ดังนั้นการติดต่อหาผู้สมัครก่อนคู่แข่งจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดย Jobsdb by SEEK ได้พัฒนาฟีเจอร์ “Talent Search” เพื่อช่วยในการคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการได้มากที่สุด ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อการค้นหาผู้สมัครแบบเชิงรุก ช่วยให้สามารถค้นหาผู้สมัครที่มีทักษะเหมาะสมในฐานข้อมูลผู้หางานมากกว่า 40 ล้านคน

ยิ่งไปกว่านั้น อีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs ควรให้ความสำคัญไม่แพ้กัน นั่นคือภาพลักษณ์ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่การแข่งขันเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมกับองค์กรที่สุด ดังนั้น การให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ขององค์กร จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้สมัครงานด้วยภาพลักษณ์ของบริษัทที่โดดเด่น อีกทั้ง การฟื้นตัวของตลาดการจ้างงานเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาแบรนด์ของผู้ประกอบการ Jobsdb by Seek จึงให้ความช่วยเหลือองค์กรต่างๆ อย่างเต็มที่ด้วยโซลูชั่น “Branded Ad” เพื่อให้ผู้หางานได้เห็นและเข้าชมเว็บไซต์ขององค์กร เพราะนอกเหนือจากผลตอบแทนแล้ว ค่าความสำเร็จทางธุรกิจในด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อมก็มีความสำคัญเช่นกัน

“อย่างไรก็ตาม ทั้งการจ้างงานแบบพนักงานประจำ หรือ การจ้างพนักงานตามสัญญาและพนักงานชั่วคราว ควรจะต้องมีการประเมินสถานการณ์ภายในองค์กรเพื่อเลือกรูปแบบการจ้างการอย่างเหมาะสมด้วยเช่นกัน เพราะนี่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ต้องมีการควบคุมต้นทุนให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ” คุณดวงพร กล่าวทิ้งท้าย