กรุงไทยมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัย

Categories : Update News, PR News

Public : October 6, 2022
ธนาคารกรุงไทย ห่วงใยประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ โดยจัดทำถุงยังชีพบรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค และยารักษาโรคที่จำเป็นจำนวน 1,500 ชุด พร้อมน้ำดื่มและ Krungthai Care Box ส่งมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ขอนแก่น และปทุมธานี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุดีเปรสชั่นโนรู ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง เกิดน้ำท่วมสูง ไม่สามารถสัญจรไปมา พื้นที่ถูกตัดขาด ประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด อาหารและยารักษาโรค ธนาคารกรุงไทยพร้อมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยความห่วงใย เคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต #กรุงไทยเคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืน