วิริยะประกันภัย มอบพัดลมติดผนัง รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลพลสงคราม จ.นครราชสีมา

Categories : Insurance, ESG News

Public : 10/18/2022
      นายบรรจง รวมพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลสงคราม รับมอบพัดลมติดผนัง จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลวรรณ โมรินทร์ ผู้จัดการสาขานครราชสีมา เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อนำไปใช้ติดตั้งภายในอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลสงคราม ซึ่งถูกสร้างขึ้นใหม่ทดแทนอาคารหลังเก่าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครราชสีมา จนส่งผลให้อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ รวมถึงตัวอาคารได้รับความเสียหาย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลสงคราม ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา