กรุงศรี คิกออฟ Krungsri Innovation x Chiang Mai ศูนย์กลางนวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชนสายเทค ต่อยอดผู้นำดิจิทัลแบงก์กิ้งของเมืองไทย

Categories : Update News, Digital Asset

Public : 10/25/2022

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดตัว Krungsri Innovation x Chiang Mai ซึ่งเป็นฮับสายฟินเทคแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ที่ก่อตั้งโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้และอัปเดตเทรนด์สำหรับคอมมูนิตี้สายเทค (TECH Community) และเป็นพื้นที่สำหรับแสดงความสามารถและสร้างสรรค์ทางด้านการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยกรุงศรี ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีแบบบูรณาการทั้งส่วนดิจิทัลและไอทีแบบคู่ขนานเท่านั้น การสร้างฮับด้านนวัตกรรมในเมืองใหญ่เช่นเชียงใหม่ ยังมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ผ่านความร่วมมือของ กรุงศรี กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัย และสตาร์ทอัพท้องถิ่น

นายเซอิจิโระ อาคิตะ (2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางสาวดวงดาว วงค์พนิตกฤต (ซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) และ นายวรญาณ บุญณราช (2 จากขวา) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ (ขวา) ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดตัว กรุงศรี อินโนเวชั่น เอ็กซ์ เชียงใหม่ ฮับสายฟินเทคแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ที่ก่อตั้งโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้งของประเทศไทย กรุงศรี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมด้านการเงินดิจิทัลให้กับประเทศไทย ที่ไม่เพียงเน้นการศึกษาและต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการเทคโนโลยีทางด้านการเงินให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเท่านั้น แต่เรายังให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อเดินหน้าสรรค์สร้างระบบนิเวศทางการเงินแห่งอนาคตที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดพื้นที่ให้เหล่า Tech Talent ได้มานำเสนอและแลกเปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์ รวมทั้งมาเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์จากเหล่ากูรูสายเทค ที่จะเป็นการช่วยต่อยอดสู่นวัตกรรมทางด้านการเงินใหม่ ๆ อันจะก่อเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการเงินและเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต”

Krungsri Innovation x Chiang Mai ถือเป็นศูนย์กลางเพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเงิน (FinTech) เต็มรูปแบบแห่งแรกนอกเหนือจากในกรุงเทพฯ ที่ริเริ่มจัดตั้งขึ้นโดยกรุงศรี ซึ่งมีแผนงานเพื่อต่อยอดการเติบโตด้านเทคโนโลยี รวมถึงสร้างโอกาสในสายงานด้านฟินเทคไปสู่หัวเมืองชั้นนำของประเทศ โดยเลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรก ด้วยศักยภาพทั้งด้านทำเลที่ตั้ง Tech Talent และสตาร์ทอัพ รวมทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่นที่มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อการต่อยอดในองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเงิน โดยฮับแห่งนี้จะทำหน้าที่เป็นเสมือนคอมมูนิตี้สายเทคแบบอเนกประสงค์ ตอบสนองความต้องการด้านการทำงานแบบ “Work from Anywhere” ของกรุงศรี และหน่วยงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของเครือธนาคารกรุงศรีที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในโซนภาคเหนือ สามารถมาใช้เพื่อทำงาน ประชุม แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันกับ Tech Talent หรือสตาร์ทอัพในพื้นที่ รวมถึงเปิดกว้างให้กับผู้ที่สนใจในสายอาชีพฟินเทคและพร้อมมาร่วมงานกับกรุงศรีในอนาคตอีกด้วย

นางสาวสายสุนีย์ หาญประเทืองศิลป์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านนวัตกรรมดิจิทัลและข้อมูล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “พัฒนาการทางด้านธุรกิจการเงินในปัจจุบันไม่ได้จำกัดแค่เพียงการนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัล หรือสิ่งทันสมัยมารวมเข้าไว้ในผลิตภัณฑ์และบริการเท่านั้น สำหรับ กรุงศรี เรามองไปไกลกว่านั้น โดยเราให้ความสำคัญกับการบูรณาการธุรกิจกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทัล รวมถึงบุคลากรที่ทำงานด้านนี้ให้มีความสอดคล้องสมดุล เพื่อส่งมอบโซลูชันด้านการเงินที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงองค์กรธุรกิจ โดยมี กรุงศรี นิมเบิล เป็นส่วนธุรกิจที่กรุงศรีแตกยอดออกมาเพื่อดูแลและพัฒนาธุรกิจสายฟินเทคเราเฟ้นหาและส่งเสริมผู้มีศักยภาพ ให้มาร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างสรรค์พัฒนาร่วมกับเรา ซึ่งที่ผ่านมา กรุงศรี นิมเบิล ได้ช่วยผลักดันให้ Talent มากมายสามารถต่อยอดไอเดียที่นำไปสู่การก่อตั้งธุรกิจหรือการคิดค้นโซลูชันด้านการเงินที่น่าสนใจ และนอกจากแผนการสนับสนุนสตาร์ทอัพท้องถิ่น เรายังมีแผนที่จะร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และบุคลากรสายเทคร่วมกันในอนาคตอีกด้วย”

“สำหรับ กรุงศรี การร่วมเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคอุตสาหกรรมการเงิน และเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบนิเวศการเงินแห่งอนาคตถือเป็นอีกภารกิจที่เรายึดถือมาอย่างต่อเนื่อง และวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวย่างสำคัญที่เราได้ขยับขยายชุมชนฟินเทคของเราไปสู่หัวเมืองหลักอย่างเชียงใหม่ ที่นับเป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านฟินเทครองจากกรุงเทพฯ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Krungsri Innovation x Chiang Mai จะได้เป็นเสมือนบ้านและชุมชนอันอบอุ่น ที่คนสายเทคจะได้มารวมตัวกันและสร้างสรรค์ต่อยอดเพื่อธุรกิจฟินเทคอย่างแท้จริง” นายสยาม กล่าวปิดท้าย

นายธีรพงศ์ มหธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี นิมเบิล จำกัด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Krungsri Nimble และการเข้าร่วมชุมชนสายเทคในฮับนี้Krungsri Innovation x Chiang Mai ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสนามบินเชียงใหม่ โดยสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของฮับแห่งใหม่ได้ที่ Facebook: Nimble by Krungsri