บลจ.ยูโอบี จัดงานสัมมนาด้าน ESG ตอกย้ำความเป็นผู้นำการลงทุนแบบยั่งยืน

Categories : Update News, ESG News

Public : 08/03/2023

ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการร่วมผลักดันแนวคิด ESG ในมิติของการลงทุน นำโดยผู้บริหารระดับสูงของ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) ทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุนอย่างยั่งยืนทั้งจากสำนักงานใหญ่สิงคโปร์ และไทยได้แก่ Mr.Victor Wong (ที่ 2 จากขวา), Head of Sustainability Office นายเจิดพันธุ์ นิธยายน (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน และ ดร.ณรงค์เดช เถกิงเกียรติ (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการการลงทุนอย่างยั่งยืน สายการลงทุน

 เปิดมุมมองความสำคัญของการลงทุนอย่างยั่งยืน หรือ ESG ที่ทาง บลจ.ยูโอบี ได้นำมาผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกองทุนรวม ภายใต้หัวข้อเสวนา “Economic & Investment Outlook 2H/2023 and Sustainability at UOB”

พร้อมกับวิทยากรรับเชิญ ดร.กิริฎา เภาพิจิตร (กลาง) ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ที่มาร่วมแชร์มุมมองภาพรวมเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลัง 2566 งานสัมมนานี้จัดขึ้นที่ โรงแรม วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา