เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ขยายช่องทางตัวแทนรองรับการขยายตัวของฐานลูกค้า  

Categories : Update News, Insurance

Public : 09/05/2023

 

เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) เดินหน้าลุยธุรกิจประกันชีวิต ขยายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน โดยมีเป้าหมายที่จะเสริมความแข็งแกร่งของช่องทาง มุ่งเน้นการสรรหาตัวแทน และเพิ่มศักยภาพของตัวแทน นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าหมายในการสร้างทีมตัวแทนมืออาชีพเพื่อให้บริการและรองรับการขยายฐานลูกค้า ที่เติบโตที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

  นายอาร์ช คอลมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ได้ประกาศแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ อรรถเสรีพงศ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (Chief Agency Officer - CAO) บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) โดยจะรับผิดชอบการบริหารและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน ร่วมกับ นายชวลิต ทองรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน Special Unit (CAO – Special Unit) ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ ที่จัดตั้งขึ้นภายในฝ่ายเอเจนซี่ ที่มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาตัวแทนพิเศษเฉพาะทาง

นายอาร์ช กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นที่จะนำเสนอโซลูชันที่ตรงตามความต้องการและเป็นนวัตกรรมใหม่ให้กับลูกค้า ซึ่งการขยายช่องทางตัวแทนถือเป็นก้าวสำคัญในทิศทางนี้ เราเชื่อว่า ภายใต้ความร่วมมือของผู้นำทั้ง ท่านที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์ จะมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ช่องทางตัวแทน ซึ่งสอดรับกับกลยุทธ์หลักของบริษัท  ที่ให้คุณค่ากับตัวแทนของเราเสมอ และเชื่อมั่นว่าพวกเขามีความสำคัญในการให้บริการลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยทุกคน

นายสมศักดิ์ อรรถเสรีพงศ์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มามากกว่า 26 ปี ในการสร้างตัวแทนมืออาชีพในตลาดประกันชีวิตในประเทศไทย รวมถึงการบริหารทีมตัวแทนขายขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการสร้างตัวแทนแบบเต็มเวลา และตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วน นายชวลิต ทองรมย์ นั้น เป็นผู้วางรากฐานที่แข็งแกร่งในการพัฒนาช่องทางตัวแทน ซึ่งในบทบาทใหม่ของนายชวลิต จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาหน่วยงานพิเศษเพื่อต่อยอดการเติบโตให้กับช่องทางตัวแทน